Vacature kleuterleerkracht

Vacature kleuterleerkracht 0,2 fte

De Geert Groote School 1(GGS1) is een vrijeschool in Amsterdam Zuid aan het Hygieaplein. Op de GGS1 gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf. We begeleiden kinderen in een brede en evenwichtige ontwikkeling, zowel op cognitief, fysiek als op sociaal emotioneel gebied. Voor een van onze kleuterklassen zoeken we per 1 augustus 2022 een groepsleerkracht voor de kleuterklas voor 1 dag per week (0,2 FTE).

Lees de vacature in zijn geheel hier.

Heb je interesse? Stuur je motivatie en cv voor 20 april 2022 naar personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl t.a.v. Karen Vonder

Als je nog vragen hebt ? Neem contact op met schoolleider van de GGS1 Nienke Overman: directie@ggsplein.nl

Ken je iemand die perfect is voor deze baan? Fijn als je deze vacature deelt!

Vacature Intern Begeleider 0,7 fte

Vacature intern begeleider 0,7 fte

Vrijeschool Kairos is een school met negen klassen in Amsterdam Noord in de wijk Tuindorp Nieuwendam. De naam Kairos past bij de bevlogen energie waarmee de school is opgericht en bij wat de school beoogt te zijn.

Op Vrijeschool Kairos wordt de school gedragen door een onderzoekend, lerend en oplossingsgericht team. Er is ruimte voor plezier, verdieping en ontwikkeling. We zijn ook een opleidingsschool. Dat betekent dat we op onze school samen met de Vrijeschool Pabo jaarlijks 6 tot 10 studenten opleiden. Deze studenten volgen een groot deel van hun studie hier op school, in de praktijk.

Zeven jaar lang heeft onze vorige intern begeleider de zorgstructuur binnen de school zorgvuldig opgebouwd. Er is een mooie basis waar we nu graag op verder gaan onder leiding van een volgende intern begeleider.

Lees de hele vacaturetekst hier.

Vacature leerkracht klas 4 (0,4-0,6 FTE )

Leerkracht klas 4 Vrije School Parcival

Vrije school Parcival in Amstelveen is een basisschool voor vrije school onderwijs. Wat onze school onder andere bijzonder maakt is dat wij een jong en energiek team hebben die graag samen de school vormgeeft van lesplan tot jaarfeest, en alles wat daar tussen zit. Ook zijn wij trots dat wij een instapklas hebben, een speciale klas voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn we ook een brede school, een school waar leren en zorgen bij elkaar komen. Leren doen wie hier samen en met elkaar.

De kinderen in klas 4, de duopartner en ons enthousiaste team zoekt per direct:

Leerkracht klas 4 (groep 6) 0.4-0.6 FTE

Lees hier de vacaturetekst in zijn geheel

Vacature leerkracht klas 3 (0,6-0,8 fte)

Vacature leerkracht klas 3 |
Vrije School Parcival

De Vrije School Parcival in Amstelveen zoekt per direct:

Onderbouwleerkracht klas 3 (groep 5) voor 0,6-0,8 FTE

Ons team bestaat uit jonge en gedreven leerkrachten en medewerkers. Samen geven we de school vorm, van lesplan tot jaarfeest. Leren en ontwikkelen doen we hier samen en met elkaar. Op basis van talenten draagt iedereen bij aan een gezonde werk- en leeromgeving.

Lees hier de volledige vacaturetekst:

Vacature leerkracht klas 3


Je kunt je sollicitatie voorzien van een pakkende motivatie en aangevuld met je actuele CV per e-mail sturen naar vrijeschool Parcival, ter attentie Pleuni Punselie-Reijers, directie@vrijeschoolparcival.nl.
Voor vragen bel gerust: 020 6438556.

Vacature intern begeleider 0,4 fte

ERVAREN INTERN BEGELEIDER 0,4 fte

Vrijeschool Thula zoekt per direct een ervaren intern begeleider

Tot je taken zullen o.a. behoren:  

 • het begeleiden en coachen van leerkrachten 
 • adviseren bij onderwijskundige zaken op basis van kennis en onderzoek  
 • een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling
 • samenwerken met de overige intern begeleiders   
 • coördineren en afstemmen van passende ondersteuning voor kinderen en leerkrachten 

Wij zoeken een ervaren IB’er die zich herkent in de volgende punten: 

 • je bent enthousiast over vernieuwend Waldorf onderwijs 
 • je gaat uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens 
 • je hebt een eigen mening én werkt in verbinding met jouw omgeving
 • je het een systeemgericht perspectief en denkt over kinderen vanuit brede  ontwikkelbehoeftes
 • je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden; je kijkt dwars door hokjes heen 
 • je beschikt over zeer goede communicatieve eigenschappen en kan daarmee sensitief  aansluiten bij kinderen, leerkrachten en ouders  
 • je vindt het leuk om met het team onze startende scholen verder vorm en inhoud te geven 
 • je hebt kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan 
 • je wil graag samenwerken in ons leerkrachtenteam, met ouders van de kinderen en  betrokken hulpverleners. Omdat we sámen om de kinderen heen staan

Lees de volledige vacaturetekst hier.

Steun de doorstart van Thula!

Robin
Robin

Stichting Geert Groote Scholen doet een aanvraag tot schoolstichting voor Vrijeschool Thula. Hierbij hebben we uw hulp nodig!

Heeft u een kind in de leeftijd 2, 3 of 4? Steun ons dan met een ouderverklaring! Een ouderverklaring is geen aanmelding voor de school, maar een vrijblijvende steunbetuiging. We vragen alle ouders van Amsterdamse vrijescholen om ons te steunen, zodat Thula zelfstandig verder kan groeien onder ons schoolbestuur.

Voor de procedure van schoolstichting zijn 150 ouderverklaringen nodig, die kunnen ingediend worden tot uiterlijk 14 oktober 2021.

Lees meer op de website van Vrijeschool Thula en steun ons vandaag nog!

Waldorf aan de Werf van start!

Interculturele vrijeschool

Stichting Geert Groote Schoolen is verheugd te kunnen starten met een zevende vrijeschool in de regio Amsterdam!

In Amsterdam Noord is sinds 2017 een ouder-initiatiefgroep actief, die wil komen tot de oprichting van een interculturele vrijeschool. De initiatiefgroep met de naam Waldorf aan de Werf (WadW) heeft het bestuur van stichting  Geert Groote Scholen verzocht een school in te richten in Amsterdam Noord voor dit initiatief.

De belangstelling voor dit initiatief is zeer groot. Sinds enkele jaren worden ook veel leerlingen uitgeloot bij Vrijeschool Kairos, eveneens in Amsterdam Noord. Na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat de nieuwe school kan starten als dependance van Vrijeschool Kairos.

Waldorf aan de Werf start per schooljaar 2020/2021, met 2 kleuterklassen en 1 eerste klas. In overleg met Gemeente Amsterdam en de overige schoolbesturen in Amsterdam Noord wordt passende huisvesting gezocht.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website wadw.school, lees de laatste nieuwsbrief en kom naar de informatiebijeenkomst:

 • Datum: 24 maart 2020
 • Inloop: 19:45
 • Aanvang: 20:00
 • Locatie: n.t.b.

Mail naar rsvp@wadw.school om op de hoogte worden gehouden van de informatiebijeenkomst.

Eerste vrijeschool Tienercollege in voorbereiding

De Amsterdamse vrijeschoolbesturen werken samen aan de start van een vrijeschool Tienercollege

Stichting Geert Groote Scholen en Stichting Vrijescholen VO Noord Holland werken samen met Stichting Kairos College aan de realisatie van Kairos Tienercollege per 1 augustus 2020.

Met de start van het Tienercollege komen een aantal (vrijeschool) idealen samen:

 • de doorlopende leerlijn van 0-18 jaar (weer) gestalte te geven. Het streven is de basisschool en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aan te sluiten en soepel in elkaar over te laten gaan, o.a. door uitwisseling van vakdocenten over en weer.
 • latere selectie op niveau. Dat kinderen al op elfde/twaalfde jarige leeftijd een schooltype kiezen vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Op het tienercollege blijven leerlingen langer in een heterogene klas en ontwikkelen zich breed en met elkaar: de school als een mini samenleving.
 • vrijeschoolonderwijs toegankelijk  maken èn houden voor alle geïnteresseerde leerlingen in de regio Amsterdam.

De aanmeldperiode voor leerlingen loopt van 10-02-2020 t/m 23/02/2020. Lees hierover meer op de Kairos College website.

Lees hier het persbericht van Geert Groote College, Vrijeschool Kairos en Stichting Kairos College.

Over Stichting GGS

Over Stichting Geert Groote Scholen

Stichting Geert Groote Scholen is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) en de Stichting Geert Groote School (Amsterdam). Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Stichting Geert Groote Scholen verzorgt met circa 125 medewerkers vrijeschoolonderwijs voor 1200 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.

ONDERWIJS

Op alle scholen onder de stichting wordt gewerkt vanuit de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen de verschillende vrijescholen in regio Amsterdam, maar ook verschillen: elke school ontwikkelt eigen speerpunten en een eigen identiteit.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

GROEI

In korte tijd maakten de vrijescholen voor basisonderwijs in de regio Amsterdam een sterke groei door:
In september 2014 startte Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord vanuit een ouderinitiatief.
In september 2018 startte Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) als dependance van Geert Groote School 1 op een zelfstandige locatie.
In april 2018 startte Vrijeschool Thula vanuit een ouderinitiatief. Vrijeschool Thula is een samenwerking van de schoolbesturen STAIJ en Stichting Geert Groote School (PO), een school met interculturele doelstelling.

Naar verwachting zal in 2020 nog een nieuwe locatie in Amsterdam Noord de deuren openen: Waldorf aan de Werf, wederom een school met interculturele doelstelling vanuit een ouderinitiatief.

De Amsterdamse ouders spreken zich met deze initiatieven duidelijk uit. Veel ouders ervaren dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatie dwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen. Brede ontwikkeling, creativiteit en persoonsvorming zijn belangrijke 21st century skills. Al deze ontwikkelingen roepen vragen op over opvoeden en goed onderwijs. Veel ouders vinden antwoorden in het vrijeschoolonderwijs. Stichting Geert Groote Scholen biedt relevant onderwijs, waarin de eigenheid van het kind een plek krijgt.

>