Nieuwjaarslezing Leo Bormans

De Kracht van Geluk – 23 januari 2020

Leo Bormans

Leo Bormans spreekt voor alle ouders en belangstellenden van de Geert Groote Scholen

  • Datum: 23 januari 2020
  • Locatie: Zaal van het Geert Groote College
    Fred Roeskestraat 84 | 1076 ED Amsterdam
  • Zaal open: 19:30
  • Inloop tot 19:50
  • Aanvang: 20:00

Als bestuur en directie van de Geert Groote Scholen willen wij niets liever dan dat de kinderen die aan ons worden toevertrouwd, een gelukkige kindertijd en schooltijd krijgen. Dat is iedere dag hard werken, zowel voor de ouders/verzorgers van de kinderen als voor de leerkrachten en medewerkers.

Dit jaar willen wij ons focussen op het thema Geluk. Het thema is zeer actueel sinds het zijn ingang heeft gevonden in het wetenschappelijk onderzoek. Het geluk van ons Nederlanders wordt op dagelijkse basis wetenschappelijk gevolgd, en er zijn diverse leerstoelen aan gewijd. Het wordt steeds duidelijker dat geluk door ons zelf gecreëerd kan worden.

Spreker Leo Bormans is Distinguished Lecturer in Happiness Economics Research aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als succesvol spreker en adviseur is hij in contact met regeringen, managers, universiteiten, welzijnswerkers, leraren en organisaties over heel de wereld. Leo Bormans ontsluiert het geheim en de kracht van hoop en geluk: in ons eigen leven en voor onze samenleving. Ook in onzekere tijden. Zowel geluk als hoop zijn voor een deel ‘maakbaar’. We kunnen het leren.

Nadat Paul Verhaeghe in 2017 boeiend sprak over het thema Autoriteit, we in 2018 mochten genieten van de passie van Joke Hermsen voor Kairos – De juiste tijd, en Mark Mieras ons in 2019 meenam in de laatste ontwikkelingen in het hersenonderzoek op het gebied van creativiteit, hebben we voor 2020 wederom een gerenommeerd spreker kunnen uitnodigen: Leo Bormans.

Leo Bormans is auteur van de internationale bestsellers The World Book of Happiness, The World Book of Love, The World Book of Hope. Europees Voorzitter Herman Van Rompuy heeft het boek  ‘The World Book of Happiness‘ cadeau gedaan aan alle wereldleiders met de vraag ‘geluk en levenskwaliteit’ ook op de politieke agenda te zetten. In de twee andere delen komen opnieuw telkens 100 professoren uit 50 landen  hun wetenschappelijk onderbouwde ideeën over het onderwerp uiteen zetten. Het eerste hoofdstuk van ‘The World Book of Hope’ is geschreven voor Nobelprijswinnaar Kofi Annan met wie spreker Leo Bormans 1000 jongeren toesprak.

U bent van harte welkom op deze bijzondere gelegenheid!

Namens het bestuur en de directies,
Bart Hurkxkens
Uitvoerend bestuurder Stichting Geert Groote Scholen

Waldorf100 Tijdcapsule

Waldorf100 festival

Terugblik op het Waldorf100 Festival, waar 100 jaar Vrijeschoolonderwijs werd gevierd!

Op 20 september vond in De Fabrique in Utrecht het Nederlandse Waldorf100 Festival plaats, om te vieren dat in 1919 de eerste vrijeschool werd opgericht in Stuttgart. Rudolf Steiner gaf deze school vorm op verzoek van Emil Molt, eigenaar van de Waldorf-Astoria fabriek, om de kinderen van zijn werknemers te onderwijzen. Sindsdien groeit het vrijeschoolonderwijs wereldwijd. Vandaag zijn er over de hele wereld meer dan 1.180 vrijescholen in meer dan 70 landen.

Bekijk de uitgebreide terugblik naar het festival met ruim 3000 bezoekers op de Waldorf100 Tijdcapsule van de Vereniging van Vrijescholen.

Plek voor zij-instroom

Op enkele vrijescholen zijn nog plaatsen in de klassen. Gaat uw kind al naar school en wilt u het graag op één van onze scholen plaatsen? Bezoek dan altijd eerst een informatiebijeenkomst op de school van uw voorkeur. Kijk voor meer info op de betreffende site van de school en/of neem contact op.

Beschikbare plaatsen op de scholen

Informatie ochtenden op de basisscholen

Informatie ochtenden

Overweegt u uw kind te willen aanmelden op één van onze scholen? Kom dan naar een informatieochtend: we vertellen u graag over het vrijeschoolonderwijs en de werkwijze op de school. U krijgt een rondleiding en er is gelegenheid om vragen te stellen.
We adviseren een informatieochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.
De informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders. Gelieve geen kinderen mee te brengen.
Voor de actuele data: zie ook de agenda en de websites van de scholen.

Over Stichting GGS

Over Stichting Geert Groote Scholen

Stichting Geert Groote Scholen is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) en de Stichting Geert Groote School (Amsterdam). Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Stichting Geert Groote Scholen verzorgt met circa 125 medewerkers vrijeschoolonderwijs voor 1200 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.

ONDERWIJS

Op alle scholen onder de stichting wordt gewerkt vanuit de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen de verschillende vrijescholen in regio Amsterdam, maar ook verschillen: elke school ontwikkelt eigen speerpunten en een eigen identiteit.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

GROEI

In korte tijd maakten de vrijescholen voor basisonderwijs in de regio Amsterdam een sterke groei door:
In september 2014 startte Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord vanuit een ouderinitiatief.
In september 2018 startte Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) als dependance van Geert Groote School 1 op een zelfstandige locatie.
In april 2018 startte Vrijeschool Thula vanuit een ouderinitiatief. Vrijeschool Thula is een samenwerking van de schoolbesturen STAIJ en Stichting Geert Groote School (PO), een school met interculturele doelstelling.

Naar verwachting zal in 2020 nog een nieuwe locatie in Amsterdam Noord de deuren openen: Waldorf aan de Werf, wederom een school met interculturele doelstelling vanuit een ouderinitiatief.

De Amsterdamse ouders spreken zich met deze initiatieven duidelijk uit. Veel ouders ervaren dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatie dwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen. Brede ontwikkeling, creativiteit en persoonsvorming zijn belangrijke 21st century skills. Al deze ontwikkelingen roepen vragen op over opvoeden en goed onderwijs. Veel ouders vinden antwoorden in het vrijeschoolonderwijs. Stichting Geert Groote Scholen biedt relevant onderwijs, waarin de eigenheid van het kind een plek krijgt.

6/11/2019 Landelijke onderwijsstaking

Landelijke onderwijsstaking

Op woensdag 6 november is opnieuw tot een landelijke onderwijsstaking opgeroepen. Al eerder eisten de vakbonden samen met werkgeversorganisaties aanvullende investeringen om een noodpakket mogelijk te maken. Dit noodpakket bevatte onder meer het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs en het mogelijk maken van betere arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten die in relatief moeilijke omstandigheden hun werk doen.

Omdat daar (nog) niets van terecht gekomen is dus nu deze staking.

Vanzelfsprekend ondersteunt de Stichting Geert Groote Scholen deze staking. Al onze scholen hebben te maken met het oplopende lerarentekort. We doen een steeds groter beroep op onze collega’s, zowel leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel als onze schoolleiders. In toenemende mate krijgen hier ook leerlingen en ouders mee te maken.

Net als de voorgaande keren zal de Stichting Geert Groote Scholen tijdens de stakingsdag doorbetalen, om alle collega’s in staat te stellen actie te voeren.

>