Lezingen en cursussen voor ouders – Stichting Geert Groote Scholen

Lezingen en cursussen voor ouders

Dit is een programma samengesteld door de ouderacademies en directies van de verschillende vrijescholen in Amsterdam. Een programma met lezingen en cursussen die raken aan het vrije schoolonderwijs of aan het
ouderschap. Met thema’s die spelen bij het opvoeden van een kind in de
huidige tijd en waarbij het prettig is om je door een ander laten inspireren.
Het is een divers programma geworden met vrijwel elke maand een of
meerdere bijeenkomsten. Je bent van harte welkom, ook bij programma’s op
de scholen waar jouw kind niet op zit.

Programma 2022/2023