Nieuwjaarslezing Leo Bormans

De Kracht van Geluk – 23 januari 2020

Leo Bormans

Leo Bormans spreekt voor alle ouders en belangstellenden van de Geert Groote Scholen

  • Datum: 23 januari 2020
  • Locatie: Zaal van het Geert Groote College
    Fred Roeskestraat 84 | 1076 ED Amsterdam
  • Zaal open: 19:30
  • Inloop tot 19:50
  • Aanvang: 20:00

Als bestuur en directie van de Geert Groote Scholen willen wij niets liever dan dat de kinderen die aan ons worden toevertrouwd, een gelukkige kindertijd en schooltijd krijgen. Dat is iedere dag hard werken, zowel voor de ouders/verzorgers van de kinderen als voor de leerkrachten en medewerkers.

Dit jaar willen wij ons focussen op het thema Geluk. Het thema is zeer actueel sinds het zijn ingang heeft gevonden in het wetenschappelijk onderzoek. Het geluk van ons Nederlanders wordt op dagelijkse basis wetenschappelijk gevolgd, en er zijn diverse leerstoelen aan gewijd. Het wordt steeds duidelijker dat geluk door ons zelf gecreëerd kan worden.

Spreker Leo Bormans is Distinguished Lecturer in Happiness Economics Research aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als succesvol spreker en adviseur is hij in contact met regeringen, managers, universiteiten, welzijnswerkers, leraren en organisaties over heel de wereld. Leo Bormans ontsluiert het geheim en de kracht van hoop en geluk: in ons eigen leven en voor onze samenleving. Ook in onzekere tijden. Zowel geluk als hoop zijn voor een deel ‘maakbaar’. We kunnen het leren.

Nadat Paul Verhaeghe in 2017 boeiend sprak over het thema Autoriteit, we in 2018 mochten genieten van de passie van Joke Hermsen voor Kairos – De juiste tijd, en Mark Mieras ons in 2019 meenam in de laatste ontwikkelingen in het hersenonderzoek op het gebied van creativiteit, hebben we voor 2020 wederom een gerenommeerd spreker kunnen uitnodigen: Leo Bormans.

Leo Bormans is auteur van de internationale bestsellers The World Book of Happiness, The World Book of Love, The World Book of Hope. Europees Voorzitter Herman Van Rompuy heeft het boek  ‘The World Book of Happiness‘ cadeau gedaan aan alle wereldleiders met de vraag ‘geluk en levenskwaliteit’ ook op de politieke agenda te zetten. In de twee andere delen komen opnieuw telkens 100 professoren uit 50 landen  hun wetenschappelijk onderbouwde ideeën over het onderwerp uiteen zetten. Het eerste hoofdstuk van ‘The World Book of Hope’ is geschreven voor Nobelprijswinnaar Kofi Annan met wie spreker Leo Bormans 1000 jongeren toesprak.

U bent van harte welkom op deze bijzondere gelegenheid!

Namens het bestuur en de directies,
Bart Hurkxkens
Uitvoerend bestuurder Stichting Geert Groote Scholen