Euritmie – Stichting Geert Groote Scholen

Euritmie

Zichtbaar spreken, zichtbaar zingen

Dinsdag 16 januari2024
Duur: 20.00 – 21.30 uur / Inloop: 19.45 uur
Vrijeschool Parcival: Lindenlaan 336, Amstelveen

Euritmie is de kunst van het bezield bewegen. In sierlijke bewegingen maken dansers de kern van taal en muziek zichtbaar. Dat hoeft niet altijd op een toneel te gebeuren – ook in het klaslokaal doen kinderen hieraan mee. Bij elke fase van de ontwikkeling van het kind hoort een eigen toepassing van de euritmielessen. De euritmieles staat onder leiding van een euritmist, en wordt vaak begeleid door de harp, lier of piano.

Godelieve Meijer is euritmiste en musica. Zij studeerde aan het conservatorium van Arnhem en speelde de fluit in diverse orkesten en ontwikkelde zich na afronding van de euritmie- opleiding in Den Haag tot euritmieleerkracht. Sinds 2002 is zij de vaste euritmiste van Vrijeschool Parcival in Amstelveen.

Onder haar begeleiding kunnen ouders deze avond kennis maken met de euritmie. Zij zal ingaan op de achtergrond, het nut en de noodzaak van euritmielessen op vrijescholen. Ook zal zij op vragen over haar vakgebied ingaan.