Amsterdamse Vrijeschool Academie

Applicatiecursus vrijeschoolleerkracht

Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam vindt het belangrijk om goed opgeleide leerkrachten voor de klas te hebben staan. Werken op een school vraagt om een specialisatie. Deze specialisatie kan op de Vrijeschool Pabo behaald worden maar de Stichting verzorgt zelf ook een applicatiecursus voor regulier opgeleide leerkrachten die zich willen  omscholen naar vrijeschool leerkracht. De cursus is tevens geschikt voor mensen die zich een beeld willen vormen van het vrijeschool onderwijs.

De Amsterdamse vrijescholen groeien sterk en daarnaast zijn er diverse initiatieven voor nieuwe vrijescholen in verschillende stadia van oprichting. Hierdoor zijn er jaarlijks vacatures voor vrijeschoolleerkrachten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in een vrijeschool werken of willen werken: leerkrachten met een regulier Pabo diploma, leerkrachten uit de invalpool, leerkrachten die al werken in de school maar zich in één of meerdere vakken willen verdiepen. De cursus richt zich op kleuter- en onderbouwleerkrachten (groep 1 t/m 8). Leerkrachten die al vakbekwaam zijn en hun bekwaamheid willen uitdragen en verdiepen. Deze leerkrachten leveren een bijdrage aan inhoud en vormgeving van de cursus.

Opzet cursus

De cursus draagt het karakter van een permanente scholing.
Thema’s die als een rode draad door de scholing van het eerste jaar heen zullen lopen zijn:

 1. Antroposofische menskunde
 2. Denken-voelen-willen in periode- en kunstzinnig onderwijs
 3. Temperamenten
 4. Vertelstof & vertellen
 5. Leerplan
 6. Kunstzinnig; beeldende en plastische activiteiten

Doelstelling

Het doel is om thuis te raken in enerzijds de tradities die leven binnen de vrijeschoolcultuur en anderzijds moed en inzicht te verwerven om nieuwe keuzes te maken binnen de eigen school. Daarbij komen vragen voorbij als: Wat vraagt de vrijeschool van mij als leerkracht? Hoe leer ik omgaan met het vrije ontwerp van de lessenseries? Welke kunstzinnige vaardigheden moet ik daarvoor scholen? Naast de aanwezigheid wordt van cursisten verwacht om tenminste één kunstzinnig vak te bestuderen en ‘in de vingers’ te krijgen. Ook zal regelmatig een opdracht gegeven worden waarin de cursist op het aangeleerde reflecteert in een onderzoekje in de eigen klas. Het is om die reden het meest prettig wanneer cursisten al daadwerkelijk voor de klas staan, of een stageplek hebben geregeld waarin ze dergelijke opdrachten mogen uitvoeren.

Portfolio

Deze oriëntatie- en verdiepingscursus is geen opleiding met extern opgestelde criteria. De opdrachten in de cursus zijn dan ook bedoeld om vorm te geven aan een zo intensief mogelijk verdiepingstraject. In je POP geef je zelf je aandachtspunten aan. De gegeven opdrachten worden in het portfolio uitgewerkt als bewijsstuk van het doorlopen traject. Alle elementen van de cursus (literatuur van de docenten en reflectieverslagen) worden verzameld in de persoonlijke klapper van de deelnemer. Dit vormt bij elkaar een portfolio. Als deelnemer mag je naar eigen wens je portfolio vullen met artikelen, foto’s, ervaringen enz. rondom de onderwerpen zodat je verdieping zichtbaar is. De inhoud van het portfolio vormt een gespreksonderwerp over je persoonlijke verdieping in de blokken.

Certificering

Jaarlijks ontvangen deelnemers een certificaat met de bevestiging dat zij deelgenomen hebben aan de opleiding en daarbij de opgegeven opdrachten in voldoende mate uitgevoerd hebben. Bovendien is de cursus gevalideerd door Registerleraar.nl. Dit certificaat geeft aan dat:
● Een leerkracht toenemend in staat is, rekening houdend met de leeftijdsfase van de kinderen, ontwikkelingsgericht te werken.
● Een leerkracht toenemend in staat is de eigen identiteit van de school mede vorm te geven.
● Een leerkracht toenemend in staat is het pluriforme en multiculturele aspect van de huidige samenleving in zijn handelen te integreren.
● Een leerkracht toenemend in staat is ontwikkelingsgericht te denken en te handelen.

Specificaties cursusjaar 2020-2021

Studieleiders: Annechien Wijnbergh en  Lisette Stoop
Locatie: Vrijeschool Kairos, Wognumerplantsoen 2-4 , 1023 EP Amsterdam
Tijden: 9:30-15:30 uur, inclusief lunch (soep en broodje).

Data:

 • 13 maart 2020
 • 17 april 2020
 • 19 juni 2020
 • 18 september 2020
 • 30 oktober 2020
 • 27 november 2020
 • 15 januari 2021
 • 12 februari 2021

Kosten:

 • Indien door werkgever betaald: €700 per jaar
 • Indien door particulier betaald: €500 per jaar

Cursusaanbod door BVS Schooladvies

Meer informatie en inschrijven:

Sascha Holthaus
Opleidingscoordinator Amsterdamse Vrijeschool Academie
directie@vrijeschoolkairos.nl