Stichting Geert Groote scholen

Vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen

Stichting Geert Groote Scholen is het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen.

De stichting is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van de Vrijeschool Parcival uit Amstelveen met de Geert Groote Scholen 1(Plein) en de Geert Groote School 2(Roeske) uit Amsterdam.

Nu, in 2024, zijn er 7 scholen die onder de Stichting vallen: Vrijeschool Thula, Vrijeschool Kairos, Vrijeschool Amsterdam West, Waldorf aan de Werf, Geert Groote School 1 (GGS Plein), Geert Groote School 2 (GGS Roeske) en Vrijeschool Parcival.

Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Zij verzorgt met circa 150 medewerkers vrijeschool onderwijs voor ongeveer 1300 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.

Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs.

OUDERS
Interesse om kennis te maken? Op al onze scholen worden informatie-ochtenden voor nieuwe ouders georganiseerd. Daar bent u van harte welkom! Kijk op de pagina met onze scholen voor data per school of neem contact op met info@vrijescholenamsterdam.nl

Onze Scholen

Geert Groote School Plein is gevestigd aan het Hygieaplein in Amsterdam Zuid, met 15 klassen per schooljaar 2019/2020

lees verder

Geert Groote School Roeske is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, met 9 klassen.

lees verder

Vrijeschool Kairos is een jonge vrijeschool in de wijk Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam Noord met 9 klassen.

lees verder

Vrijeschool Parcival is gevestigd in Amstelveen, met 10 klassen: 9 basisschoolklassen en een instapklas voor kinderen met een verstandelijke beperking.

lees verder

Vrijeschool Thula is een groeiende interculturele vrijeschool in Amsterdam Oost.

lees verder

Vrijeschool Amsterdam West is een groeiende vrijeschool in een prachtig pand in Amsterdam west.

lees verder

Waldorf aan de Werf is een
groeiende interculturele school met 6 klassen in schooljaar 2023/2024.

lees verder