Stichting Geert Groote Scholen – Vrijescholen Amsterdam en Amstelveen

Stichting Geert Groote scholen

Vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam

Stichting Geert Groote Scholen is het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.

Vrijescholen bieden overal ter wereld een doorlopende leerlijn aan van 0-18 jaar. Stichting Geert Groote Scholen werkt daartoe samen met kinderopvangorganisaties en voortgezet vrijeschoolonderwijs.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Al onze scholen hebben een goede beoordeling van de onderwijsinspectie.

basisonderwijs

Geert Groote School Plein is gevestigd aan het Hygieaplein in Amsterdam Zuid, met 15 klassen per schooljaar 2019/2020

lees verder

Geert Groote School Roeske is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, met 9 klassen.

lees verder

Vrijeschool Kairos is een jonge vrijeschool in de wijk Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam Noord met 9 klassen.

lees verder

Vrijeschool Parcival is gevestigd in Amstelveen, met 10 klassen: 9 basisschoolklassen en een instapklas voor kinderen met een verstandelijke beperking.

lees verder

Vrijeschool Thula is een groeiende interculturele vrijeschool in Amsterdam Oost met 6 klassen per schooljaar 2020/2021.

lees verder

Vrijeschool Amsterdam West is een groeiende vrijeschool in een prachtig pand in Amsterdam west.

lees verder

Waldorf aan de Werf is in september 2020 gestart in Amsterdam Noord met 3 klassen op een zelfstandige locatie.

lees verder

Voortgezet onderwijs

Geert Groote College Amsterdam (GGCA) is een scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo in Amsterdam Zuid, met ca. 900 leerlingen.

De Geert Groote School bestaat sinds 1933.
lees verder

Kairos Tienercollege is een nieuwe Waldorfschool voor vmbo-t, havo en vwo in Amsterdam Noord.

Kairos Tienercollege is gestart op 1 september 2019 met 1 zevende klas (1e klas VO) en groeit jaarlijks met een klas.

lees verder

initiatieven

Waldorf International School Amstelland in oprichting: een initiatief voor internationaal, tweetalig onderwijs op basis van de Waldorf-pedagogie in Amstelveen.

wisa.today