Stichting Geert Groote scholen

Vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam

Stichting Geert Groote Scholen is het schoolbestuur van de vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Iedere vrijeschool ontwikkelt vanuit deze inspiratiebron een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren.

Vrijescholen bieden overal ter wereld een doorlopende leerlijn aan van 0-18 jaar. Stichting Geert Groote Scholen werkt daartoe samen met kinderopvangorganisaties en voortgezet vrijeschoolonderwijs.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Al onze scholen hebben een goede beoordeling van de onderwijsinspectie.

basisonderwijs

Vrije School Parcival is gevestigd in Amstelveen, met 10 klassen: 9 basisschoolklassen en een instapklas voor kinderen met een verstandelijke beperking.

lees verder

Geert Groote School 1 is gevestigd aan het Hygieaplein in Amsterdam Zuid, met 15 klassen per schooljaar 2019/2020.

lees verder

Geert Groote School 2 is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, met 9 klassen.

lees verder

Vrijeschool Kairos is een jonge vrijeschool in de wijk Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam Noord met 9 klassen.

lees verder

Vrijeschool Thula is een groeiende interculturele vrijeschool in Amsterdam Oost met 6 klassen per schooljaar 2020/2021.

lees verder

Vrijeschool Amsterdam West is een groeiende vrijeschool in Amsterdam Zuid, met 6 klassen per schooljaar 2020/2021. De school verhuist in 2021 naar Amsterdam West.

lees verder

Waldorf aan de Werf

Waldorf aan de Werf is in september 2020 gestart in Amsterdam Noord met 3 klassen op een zelfstandige locatie.

lees verder

Voortgezet onderwijs

Geert Groote College Amsterdam (GGCA) is een scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo in Amsterdam Zuid, met ca. 900 leerlingen.

De Geert Groote School bestaat sinds 1933.
lees verder

Kairos Tienercollege is een nieuwe Waldorfschool voor vmbo-t, havo en vwo in Amsterdam Noord.

Kairos Tienercollege is gestart op 1 september 2019 met 1 zevende klas (1e klas VO) en groeit jaarlijks met een klas.

lees verder

initiatieven

Waldorf aan de Werf in oprichting wordt een nieuwe vrijeschool in Amsterdam Noord. Streefdatum start: schooljaar 2020/2021.

wadw.school

Waldorf International School Amstelland in oprichting: een initiatief voor internationaal, tweetalig onderwijs op basis van de Waldorf-pedagogie in Amstelveen.

wisa.today

actueel

Interculturele vrijeschool Waldorf aan de Werf van start! - Stichting Geert Groote Schoolen is verheugd te kunnen starten met een zevende vrijeschool in de regio Amsterdam! In Amsterdam Noord is sinds 2017 een ouder-initiatiefgroep actief, die wil komen tot de oprichting van een interculturele vrijeschool. De initiatiefgroep met de…
Eerste vrijeschool Tienercollege in voorbereiding - De Amsterdamse vrijeschoolbesturen werken samen aan de start van een vrijeschool Tienercollege Stichting Geert Groote Scholen en Stichting Vrijescholen VO Noord Holland werken samen met Stichting Kairos College aan de realisatie van Kairos Tienercollege per 1 augustus 2020. Met de start van het Tienercollege komen…
Nieuwjaarslezing Leo Bormans - Op donderdag 23 januari 2020 spreekt Leo Bormans voor alle ouders en belangstellenden van de Geert Groote Scholen. U bent van harte welkom in de zaal van het Geert Groote College. Zaal open: 19:00, inloop tot 19:50, aanvang lezing: 20:00.
Waldorf100 festival Waldorf100 Tijdcapsule - Terugblik op het Waldorf100 Festival, waar 100 jaar Vrijeschoolonderwijs werd gevierd! Op 20 september vond in De Fabrique in Utrecht het Nederlandse Waldorf100 Festival plaats, om te vieren dat in 1919 de eerste vrijeschool werd opgericht in Stuttgart. Rudolf Steiner…
Plek voor zij-instroom - Op enkele vrijescholen zijn nog plaatsen in de klassen. Gaat uw kind al naar school en wilt u het graag op één van onze scholen plaatsen? Bezoek dan altijd eerst een informatiebijeenkomst op de school van uw voorkeur. Kijk voor meer…
Informatie ochtenden op de basisscholen - Overweegt u uw kind te willen aanmelden op één van de Amsterdamse vrijescholen voor basisonderwijs? Kom dan naar een informatieochtend: we vertellen u graag over het vrijeschoolonderwijs en de werkwijze op de school. U krijgt een rondleiding en er is…
6/11/2019 Landelijke onderwijsstaking - Op woensdag 6 november is opnieuw tot een landelijke onderwijsstaking opgeroepen. Al eerder eisten de vakbonden samen met werkgeversorganisaties aanvullende investeringen om een noodpakket mogelijk te maken. Dit noodpakket bevatte onder meer het dichten van de loonkloof met het voortgezet…
Open Dagen VO in Amsterdam - Open dagen Vrijescholen VO

agenda

[calendar]