vrijeschoolonderwijs – Stichting Geert Groote Scholen

vrijeschoolonderwijs

Stichting Geert Groote Scholen biedt vrijeschoolonderwijs. Internationaal wordt gesproken van ‘Waldorf Education’. De Waldorf-pedagogie is een wereldwijde onderwijsstroming, gebaseerd op een hedendaagse interpretatie van de antroposofie. In 2019 bestond het Waldorf-onderwijs honderd jaar. Over de hele wereld zijn er bijna 2000 Waldorf-scholen in 65 landen.

Missie

De Waldorf-pedagogie wil leerlingen in staat stellen hun eigen, unieke capaciteiten en persoonlijkheid volledig te ontwikkelen. De vrijescholen streven ernaar leerlingen op te leiden tot vrij denkende en daadkrachtige mensen, die flexibel, creatief en oplossingsgericht in het leven staan.

Kenmerken

Belangrijke aspecten van vrijeschoolonderwijs zijn:

  • Doorlopende leerlijn 0-18 jaar
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs: Lesaanbod, leerstof en thema’s sluiten steeds aan bij de ontwikkelingsfasen van het kind
  • Ritmisch onderwijs: regelmaat en herhaling. Er is ritme in de dagopbouw met vast elementen, in het weekrooster en in de jaaropbouw met steeds terugkerende jaarfeesten, reizen, stages en de kooruitvoering
  • Ademend onderwijs: cognitieve vakken worden afgewisseld met kunst-, ambachts- en bewegingslessen
  • Levend onderwijs: naast het cognitieve, leren de leerlingen door beelden en verhalen, ervaren en beleven. Hoofd, hart en handen worden aangesproken
  • Natuurbeleving en respect voor de aarde zijn verweven in het onderwijs en in het jaarritme van de school

“De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”
Dr. Rudolf Steiner

Meer weten?

Inspirerende filmpjes:

Links: