Geert Groote School Plein

Geert Groote School Plein is een vrijeschool in Amsterdam Zuid, aan het Hygieaplein. Op het GGSplein gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf. We begeleiden kinderen in een brede en evenwichtige ontwikkeling, zowel op cognitief en fysiek als op sociaal-emotioneel gebied. 

Kinderen beschouwen we als individuen die met een eigen doel op de wereld komen. Een doel dat ze met hun talenten en hun gedrevenheid willen verwezenlijken, om zich als mens op aarde te ontplooien. Daarom begeleiden we onze kinderen om innerlijk vrij, creatief en onafhankelijk te worden, en bieden we de kennis en vaardigheden waarmee ze hun doelen kunnen verwezenlijken. Het belangrijkste uitgangspunt van de vrijescholen is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie het in diepste wezen is. Juist het herkennen en stimuleren van de mogelijkheden van kinderen staat centraal.

Geert Groote School Plein
Hygiëaplein 47
1076 RS Amsterdam
administratie@ggsroeske.nl
020 671 6090
www.ggsplein.nl
direct naar aanmeldpagina