Geert Groote School Roeske – Stichting Geert Groote Scholen

Geert Groote School Roeske

Geert Groote School Roeske is een moderne vrijeschool in Amsterdam aan de Zuidas. Kinderen leren op onze school lezen, schrijven en rekenen, maar wij bieden veel meer.

We geven vakken als: toneel, euritmie, muziek en schilderen. Kleuters bakken brood en spelen veel buiten. In ons onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar de balans tussen het aanspreken van hoofd, hart en handen. Creativiteit draagt in onze ogen bij aan het leren denken en handelen in het moment. Wij zien dat als een waardevolle competentie in een maatschappij die snel en continue in verandering is. De school is gehuisvest in een karakteristiek gebouw en is makkelijk bereikbaar.

Geert Grote School Roeske
Fred. Roeskestraat 82
1076 ED Amsterdam
administratie@ggsroeske.nl
020 675 0419
www.ggsroeske.nl
direct naar aanmeldpagina