Kairos College

Het Kairos Tienercollege is vernieuwende middelbare school in Amsterdam Noord, onderdeel van het Geert Groote College Amsterdam en in samenwerking met basisschool Vrijeschool Kairos. 

Leerlingen stromen na drie jaar op Kairos Tienercollege door naar het GGCA, om daar de examenroutes te volgen naar diploma vmbo-t, havo of vwo. Indien gewenst kan een leerling dan ook overstappen naar een andere VO school.

Kairos Tienercollege biedt latere selectie op niveau. Dat kinderen al op hun twaalfde een schooltype kiezen vergoot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Onze leerlingen blijven langer in een heterogene klas en ontwikkelen zich breed en met elkaar

Speerpunten van het Kairos College zijn:

  • heterogene klassen voor vmbo, havo en vwo: de klas is een gemeenschap.
  • de latere selectie op niveau: pas na het derde jaar VO gaan leerlingen op hun eigen niveau richting eindexamens. Zo kun je langer rustig ontwikkelen.
  • leren met hart, hoofd en handen; met beelden en verhalen, door ervaren, doen en beleven.
  • samen leren èn zelf ontwikkelen: naar zelfstandigheid en ondernemerschap.
  • natuurbeleving en respect voor de aarde zijn verweven in het onderwijs
  • wereldburgerschap: vanuit radicale gelijkwaardigheid van ieder mens en alle culturen.

Op het Kairos College krijg je elke week periode-onderwijs,  kunst- en ambachtsvakken, spel en beweging.

Kairos College 
Schoenerstraat 7
1034 XZ Amsterdam 
jnelissen@kairostienercollege.nl
www.kairostienercollege.nl