Vrijeschool Amsterdam West

Vrijeschool Amsterdam West is een nieuwe, groeiende vrije school in een prachtig verbouwd pand in stadsdeel west.

Op Vrijeschool Amsterdam West bieden we een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Vrijeschool Amsterdam West
Eerste Nassaustraat 5-7
1052 BD Amsterdam
Email: administratie@ggsroeske.nl
Tel: 020-3080026
www.vrijeschoolamsterdamwest.nl
direct naar aanmeldpagina