Vrijeschool Amsterdam West

Vrijeschool Amsterdam West is een nieuwe, groeiende vrijeschool op de Wodanstraat  in Amsterdam Zuid. De school zal naar verwachting per januari 2021 verhuizen naar de Eerste Nassaustraat 5-7 in Amsterdam West.

Op Vrijeschool Amsterdam West bieden we een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Vrijeschool Amsterdam West
Wodanstraat 3
1076 CC Amsterdam
Email: info@vrijeschoolamsterdamwest.nl
Tel: 020-3080026
www.vrijeschoolamsterdamwest.nl
direct naar aanmeldpagina