Vacature Remedial Teacher (fte 0,6)

Sommige kinderen hebben iets extra’s van ons nodig. Omdat lezen, spellen of rekenen op het niveau
van de klas nog moeilijk is, omdat zij uitdaging nodig hebben en/ of omdat zij leerdoelen hebben op
het gebied van executieve vaardigheden.

Daarom zijn wij op zoek naar een RT’er.

Heb je zin en energie om een bijdrage te leveren aan onze mooie school? Stuur dan uiterlijk 30 juni
2021 je sollicitatie naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl.

Lees de hele vacature hier.

Vacature kleuterklas

Vacature kleuterklas (fte 1,0)

Waldorf aan de Werf

Op 1 september 2020 heeft de inclusieve, interculturele basisschool Waldorf aan de Werf haar deuren in Amsterdam Noord geopend. Een unieke nieuwe school, die start vanuit een sterk gedragen ouderinitiatief, onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. De school is gestart met drie klassen (2 kleuterklassen en een eerste klas/groep 3) en breidt binnenkort uit met een derde kleuterklas.
Startdatum is 1 augustus 2021

Waldorf aan de Werf wordt een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt en waar inclusief denken en werken centraal staat. Waldorf aan de Werf wil dat kinderen, medewerkers en opvoeders trots zijn op hun identiteit en dat alle medewerkers deze diversiteit als kracht zien en benutten.

We zoeken een ervaren leerkracht die zich herkent in de volgende punten:
· Je bent enthousiast over vernieuwend Waldorfonderwijs
· Je gaat uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens
· Je kijkt dwars door hokjes heen
· Je houdt van de voeten in de klei, ook letterlijk
· Je speelt zelf ook nog met blokken: draagt graag je steentje bij
· Je zingt niet alleen onder de douche, maar ook graag met z’n allen
· Je bent meerdere jaren lesbevoegd

We bieden jou:
· Havermelk bij je koffie
· Een team van pioniers, waarin we van elkaar leren en elkaar helpen
· Een baan waarin jezelf kan ontwikkelen
· Autonomie binnen de kaders van het Waldorfonderwijs: je geeft les vanuit je hart en vanuit wie je bent als onderwijsprofessional
· Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO

Spreekt dit je aan?
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze Amsterdamse leerlingen. Stuur je verhaal, CV en motivatie vóór 20 juni 2021 naar: info@vrijescholenamsterdam.nl

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 21 juni.

Graag tot snel!

Team Waldorf aan de Werf


Vacature leerkracht klas 4

Vacature Leerkracht klas 4 | Vrije School Thula

Leerkracht klas 4 | 1.0 fte

Thula bestaat nu 3 jaar en de school telt 6 klassen; 3 kleuterklassen en klas 1, 2 en 3. Onze toekomstige 4e klas is warm en open van aard. Zowel cognitief als kunstzinnig en sociaal zitten de kinderen stevig in het zadel. Zij zijn op zoek naar een leerkracht die samen met hen de reis op Thula voortzet en afmaakt.

Lees hier de hele vacature

Salariëring is conform CAO PO in schaal L10.

Heb je zin en energie om een bijdrage te leveren aan onze mooie school? Stuur dan je sollicitatie voor 8 juni naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl.

Vacature leerkracht klas 1

Vacature leerkracht klas 1

De Vrijeschool Amsterdam West zoekt een groepsleerkracht klas 1/groep 3 (0,9 fte, andere omvang bespreekbaar) met ingang van schooljaar 2021/2022.

Vrijeschool Amsterdam West is een groeiende school. Momenteel werken we vanuit onze tijdelijke locatie in Zuid. Met ingang van het nieuwe schooljaar bewonen we een fantastisch gerenoveerd pand aan de Eerste Nassaustraat. Komend schooljaar bestaat onze school uit 3 kleuterklassen en 4 onderbouwklassen. We groeien toe naar een volledige stroom.

We hebben een zeer enthousiast team dat graag samen bouwt aan kwalitatief hoogwaardig vrijeschoolonderwijs passend in deze tijd.

Belangrijkste taken:
· Verzorgen van periode onderwijs, oefenuren en kunstzinnige vakken;
· Samen met de IB-er de eventuele extra ondersteuning van leerlingen opnemen;
· Participeren in het teamoverleg, scholing en de pedagogische vergadering.

We bieden:
· De kans om je te verbinden met een klas met wie je meerdere jaren meegaat. Op deze manier leer je de leerlingen echt kennen en stem je het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de klas en/of de leerling.
· Goede ondersteuning en begeleiding op maat
· Een ervaren en divers team
· Een ruime inwerkperiode waarmee we, indien mogelijk, een start maken in juni 2021
· Salaris in de schaal L10 volgens de CAO-PO

Jij bent:
· Minimaal start bekwaam leerkracht PO (of bijna afgestudeerd pabo);
· Iemand met (stage)ervaring binnen het vrijeschool onderwijs en kennis heeft van het antroposofisch gedachtegoed;
· Nieuwsgierig en je houdt van pionieren, onderzoeken en samenwerken;
· Gericht op de sterke kanten van het kind;
· Goed georganiseerd en kwaliteitsgericht;
· Communicatief sterk;
· Bekend met de bewegende klas;
· Iemand met visie op diversiteit en passend onderwijs;
· Iemand die kwetsbaar durft te zijn.

Procedure
Sluitingsdatum vacature: 17 mei 2021 Sollicitatiegesprekken: in de week van 24 mei. Reacties graag naar directie@vsaw.nl – ter attentie van Esther Kitzen.

Leerkracht kleuter- en onderbouw

Vacature leerkracht | Stichting Geert Groote Scholen

Het bestuur van de Geert Grootescholen zoekt per 1 augustus 2021 leerkrachten voor verschillende kleuter en onderbouwklassen. Kleuterklas (groep 1 en 2) en klas 1 t/m 6 groep 3 tot en met 8). De werktijdfactor kan in overleg worden bepaald.

Wij zijn voor onze verschillende locaties, op zoek naar collega’s die:

 • een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind hebben;
 • vakdocent én pedagoog zijn;
 • uiting willen geven aan hun eigen creativiteit en ideeën;
 • voldoen aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs;
 • bij voorkeur de Vrijeschool Pabo hebben gevolgd;
 • zich willen laten inspireren door de antroposofie;
 • gericht zijn op persoonlijke groei in het leraarschap;
 • communicatief vaardig zijn;
 • gedreven en enthousiast zijn.

Lees hier de volledige vacaturetekst:

Vacature leerkracht

Heb je interesse?

Mail dan je motivatiebrief en cv naar: info@vrijescholenamsterdam.nl
Sluitingsdatum: 21 mei 2021

Waldorf aan de Werf van start!

Interculturele vrijeschool

Stichting Geert Groote Schoolen is verheugd te kunnen starten met een zevende vrijeschool in de regio Amsterdam!

In Amsterdam Noord is sinds 2017 een ouder-initiatiefgroep actief, die wil komen tot de oprichting van een interculturele vrijeschool. De initiatiefgroep met de naam Waldorf aan de Werf (WadW) heeft het bestuur van stichting  Geert Groote Scholen verzocht een school in te richten in Amsterdam Noord voor dit initiatief.

De belangstelling voor dit initiatief is zeer groot. Sinds enkele jaren worden ook veel leerlingen uitgeloot bij Vrijeschool Kairos, eveneens in Amsterdam Noord. Na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat de nieuwe school kan starten als dependance van Vrijeschool Kairos.

Waldorf aan de Werf start per schooljaar 2020/2021, met 2 kleuterklassen en 1 eerste klas. In overleg met Gemeente Amsterdam en de overige schoolbesturen in Amsterdam Noord wordt passende huisvesting gezocht.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website wadw.school, lees de laatste nieuwsbrief en kom naar de informatiebijeenkomst:

 • Datum: 24 maart 2020
 • Inloop: 19:45
 • Aanvang: 20:00
 • Locatie: n.t.b.

Mail naar rsvp@wadw.school om op de hoogte worden gehouden van de informatiebijeenkomst.

Eerste vrijeschool Tienercollege in voorbereiding

De Amsterdamse vrijeschoolbesturen werken samen aan de start van een vrijeschool Tienercollege

Stichting Geert Groote Scholen en Stichting Vrijescholen VO Noord Holland werken samen met Stichting Kairos College aan de realisatie van Kairos Tienercollege per 1 augustus 2020.

Met de start van het Tienercollege komen een aantal (vrijeschool) idealen samen:

 • de doorlopende leerlijn van 0-18 jaar (weer) gestalte te geven. Het streven is de basisschool en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aan te sluiten en soepel in elkaar over te laten gaan, o.a. door uitwisseling van vakdocenten over en weer.
 • latere selectie op niveau. Dat kinderen al op elfde/twaalfde jarige leeftijd een schooltype kiezen vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Op het tienercollege blijven leerlingen langer in een heterogene klas en ontwikkelen zich breed en met elkaar: de school als een mini samenleving.
 • vrijeschoolonderwijs toegankelijk  maken èn houden voor alle geïnteresseerde leerlingen in de regio Amsterdam.

De aanmeldperiode voor leerlingen loopt van 10-02-2020 t/m 23/02/2020. Lees hierover meer op de Kairos College website.

Lees hier het persbericht van Geert Groote College, Vrijeschool Kairos en Stichting Kairos College.

Nieuwjaarslezing Leo Bormans

De Kracht van Geluk – 23 januari 2020

Leo Bormans

Leo Bormans spreekt voor alle ouders en belangstellenden van de Geert Groote Scholen

 • Datum: 23 januari 2020
 • Locatie: Zaal van het Geert Groote College
  Fred Roeskestraat 84 | 1076 ED Amsterdam
 • Zaal open: 19:30
 • Inloop tot 19:50
 • Aanvang: 20:00

Als bestuur en directie van de Geert Groote Scholen willen wij niets liever dan dat de kinderen die aan ons worden toevertrouwd, een gelukkige kindertijd en schooltijd krijgen. Dat is iedere dag hard werken, zowel voor de ouders/verzorgers van de kinderen als voor de leerkrachten en medewerkers.

Dit jaar willen wij ons focussen op het thema Geluk. Het thema is zeer actueel sinds het zijn ingang heeft gevonden in het wetenschappelijk onderzoek. Het geluk van ons Nederlanders wordt op dagelijkse basis wetenschappelijk gevolgd, en er zijn diverse leerstoelen aan gewijd. Het wordt steeds duidelijker dat geluk door ons zelf gecreëerd kan worden.

Spreker Leo Bormans is Distinguished Lecturer in Happiness Economics Research aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als succesvol spreker en adviseur is hij in contact met regeringen, managers, universiteiten, welzijnswerkers, leraren en organisaties over heel de wereld. Leo Bormans ontsluiert het geheim en de kracht van hoop en geluk: in ons eigen leven en voor onze samenleving. Ook in onzekere tijden. Zowel geluk als hoop zijn voor een deel ‘maakbaar’. We kunnen het leren.

Nadat Paul Verhaeghe in 2017 boeiend sprak over het thema Autoriteit, we in 2018 mochten genieten van de passie van Joke Hermsen voor Kairos – De juiste tijd, en Mark Mieras ons in 2019 meenam in de laatste ontwikkelingen in het hersenonderzoek op het gebied van creativiteit, hebben we voor 2020 wederom een gerenommeerd spreker kunnen uitnodigen: Leo Bormans.

Leo Bormans is auteur van de internationale bestsellers The World Book of Happiness, The World Book of Love, The World Book of Hope. Europees Voorzitter Herman Van Rompuy heeft het boek  ‘The World Book of Happiness‘ cadeau gedaan aan alle wereldleiders met de vraag ‘geluk en levenskwaliteit’ ook op de politieke agenda te zetten. In de twee andere delen komen opnieuw telkens 100 professoren uit 50 landen  hun wetenschappelijk onderbouwde ideeën over het onderwerp uiteen zetten. Het eerste hoofdstuk van ‘The World Book of Hope’ is geschreven voor Nobelprijswinnaar Kofi Annan met wie spreker Leo Bormans 1000 jongeren toesprak.

U bent van harte welkom op deze bijzondere gelegenheid!

Namens het bestuur en de directies,
Bart Hurkxkens
Uitvoerend bestuurder Stichting Geert Groote Scholen

Waldorf100 Tijdcapsule

Waldorf100 festival

Terugblik op het Waldorf100 Festival, waar 100 jaar Vrijeschoolonderwijs werd gevierd!

Op 20 september vond in De Fabrique in Utrecht het Nederlandse Waldorf100 Festival plaats, om te vieren dat in 1919 de eerste vrijeschool werd opgericht in Stuttgart. Rudolf Steiner gaf deze school vorm op verzoek van Emil Molt, eigenaar van de Waldorf-Astoria fabriek, om de kinderen van zijn werknemers te onderwijzen. Sindsdien groeit het vrijeschoolonderwijs wereldwijd. Vandaag zijn er over de hele wereld meer dan 1.180 vrijescholen in meer dan 70 landen.

Bekijk de uitgebreide terugblik naar het festival met ruim 3000 bezoekers op de Waldorf100 Tijdcapsule van de Vereniging van Vrijescholen.

>