Stichting GGS – Stichting Geert Groote Scholen

Ik wil wit zijn

Solo voorstelling van Femi van Elshuis

Deze voorstelling, gevuld met stand up en spoken word, gaat over je buitengesloten voelen op een plek die je eigenlijk ‘je thuis’ zou moeten noemen.
Deze avond is zowel voor jong als oud, zwart
en wit en iedereen die Nederland zijn thuis
noemt (of zou willen noemen).
“Met deze voorstelling wil ik graag een
gesprek openen, troosten en mensen herkenning, bewustwording en erkenning laten
ervaren. Daarom is er na de voorstelling ruim
de tijd om na te praten over de thema’s die
aan bod zijn gekomen.”

Performer: Femi van Elshuis
Datum: 19 april 2023
Tijd: 20:00-21:30
Plaats: Waldorf aan de Werf, J.H. Hisgenpad 394, Amsterdam

Euritmie op de Vrijeschool

Bewegend leren

Euritmie is een uitgesproken vrijeschool vak. Dit vak probeert niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk in beweging te brengen. Het hele lichaam wordt instrument voor taal en muziek. Het is een poging het onzichtbare zichtbaar te maken. Voor het jonge kind is het nabootsen van de klankgebaren ook een
wilsoefening.
Rudolf Steiner zegt dat de leerlingen zo voor hun ziel hetzelfde
leren, als wat ze door gymnastiek voor hun lichaam leren. Als de klas samen in een bewegingsstroom zit, ontstaat een belevenis van eenheid. Samen met Mirjam Rietberg, één van haar vaste harpistes, behandelt Lara Brummans deze avond in vogelvlucht de euritmie van de kleuterklas tot en met klas 6.

Lara Brummans heeft in Duitsland op de
Alananus Hochschule en in Den Haag op de
Euritmie Academie gestudeerd. Sinds 2002
is zij werkzaam als euritmiedocent op verschillende vrijescholen. Sinds 2017 woont en
werkt zij in Amsterdam en Hilversum.

Spreker: Lara Brummans
Datum: 25 mei 2023
Tijd: 20:00-21:30
Plaats: Vrijeschool Thula, Obiplein 115, Amsterdam

Vacature euritmie leerkracht

Vacature euritmie leerkracht onderbouw

Het lerarencollege van de vrijeschool Parcival Amstelveen zoekt een

EURITMIE-COLLEGA VOOR KLAS 1 T/M 6


Op dit moment zijn de lessen verdeeld over twee dagen.
Klas 1 en 2 krijgen een half uur les per week,
klas 3/4/5/6 drie kwartier, begeleid door een pianiste. Een collega geeft les aan de kleuters en de
instapklas.
De kinderen zijn enthousiast over euritmie en de leerkrachten ondersteunen het vak van harte.
Ouders wonen regelmatig graag een open les bij.

Gevraagd wordt een bevoegde euritmist(e) met een Bachelor.

We zien uit naar je sollicitatie! Die kan je zo spoedig mogelijk sturen t.a.v. dhr. Onno Mulder, schoolleider,
e-mailadres: directie@vrijeschoolparcival.nl

Zie voor verder informatie over onze school de website: https://www.vrijeschoolparcival.nl

Informatie ochtenden op de basisscholen

Informatie ochtenden

Overweegt u uw kind te willen aanmelden op één van onze scholen? Kom dan naar een informatieochtend: we vertellen u graag over het vrijeschoolonderwijs en de werkwijze op de school. U krijgt een rondleiding en er is gelegenheid om vragen te stellen.
We adviseren een informatieochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.
De informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders. Gelieve geen kinderen mee te brengen.
Voor de actuele data zie de websites van de scholen
Vrije school Parcival
Vrije school Kairos
GGS Plein
GGS Roeske
Vrije school Thula
Waldorf aan de Werf
Vrije school Amsterdam West

Plek voor zij-instroom leerlingen

Op sommige van onze vrijescholen zijn nog plaatsen in de klassen. Gaat uw kind al naar school en wil u uw kind graag op één van onze scholen plaatsen? Kijk voor meer info op de betreffende site van de school en/of neem contact op.

Zij-instroom momenten

Open Dagen VO in Amsterdam

Open dagen GGCA en Kairos College


GGCA:
Online informatieavonden voor ouders nog niet bekend.
Lesjesmiddag voor leerlingen en ouders vrijdagmiddag 17 februari 2023 14:00u tot 16:00u (inschrijven mogelijk vanaf half december via de website).
Lesjesmiddag voor leerlingen en ouders zaterdag 18 februari 2023 van 10:00 tot 13:00 uur (inschrijven mogelijk vanaf half december via de website).

Kairos College:
Lesjesmiddag voor leerlingen donderdag 8 december 2022 van 16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden
Ouderinformatie avond donderdag 8 december 2022 van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden
Lesjesmiddag voor leerlingen donderdag 12 januari 2023
Ouderinformatie avond donderdag 12 januari 2023
Open dag zaterdag 4 februari 2023
Lesjesmiddag voor leerlingen donderdag 9 februari 2023
Ouderinformatie avond donderdag 9 februari 2023Over Stichting GGS

Over Stichting Geert Groote Scholen

Stichting Geert Groote Scholen is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) en de Stichting Geert Groote School (Amsterdam). Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Stichting Geert Groote Scholen verzorgt met circa 125 medewerkers vrijeschoolonderwijs voor 1200 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.

ONDERWIJS

Op alle scholen onder de stichting wordt gewerkt vanuit de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen de verschillende vrijescholen in regio Amsterdam, maar ook verschillen: elke school ontwikkelt eigen speerpunten en een eigen identiteit.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

GROEI

In korte tijd maakten de vrijescholen voor basisonderwijs in de regio Amsterdam een sterke groei door:
In september 2014 startte Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord vanuit een ouderinitiatief.
In september 2018 startte Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) als dependance van Geert Groote School 1 op een zelfstandige locatie.
In april 2018 startte Vrijeschool Thula vanuit een ouderinitiatief. Vrijeschool Thula is een samenwerking van de schoolbesturen STAIJ en Stichting Geert Groote School (PO), een school met interculturele doelstelling.

Naar verwachting zal in 2020 nog een nieuwe locatie in Amsterdam Noord de deuren openen: Waldorf aan de Werf, wederom een school met interculturele doelstelling vanuit een ouderinitiatief.

De Amsterdamse ouders spreken zich met deze initiatieven duidelijk uit. Veel ouders ervaren dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatie dwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen. Brede ontwikkeling, creativiteit en persoonsvorming zijn belangrijke 21st century skills. Al deze ontwikkelingen roepen vragen op over opvoeden en goed onderwijs. Veel ouders vinden antwoorden in het vrijeschoolonderwijs. Stichting Geert Groote Scholen biedt relevant onderwijs, waarin de eigenheid van het kind een plek krijgt.

>