Leerkracht(en) onderbouw ( wtf 1)

Leerkracht onderbouw GGS Roeske

Geert Grooteschool Roeske zoekt per 1 augustus 2024 een groepsleerkracht(en) voor 1 WTF 

 

Geert Groote School Roeske is een vrije school dat prachtig gelegen is aan de Amsterdamse Zuidas. 

Het vrijeschoolonderwijs is erop gericht om een brede ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. 

Geert Groote School Roeske staat voor een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. 

Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Verdere belangrijke kenmerken van de vrijeschool zijn: het kleuteronderwijs waarbij spelen centraal staat, de grote aandacht voor de natuur (in de lessen, materialen en seizoensfeesten), ervaringsgerichte lessen en een werkwijze waarbij kinderen op hun eigen manier bepaalde leerstof uitwerken.

We hebben een enthousiast team dat open staat voor groei en ontwikkeling en gaat voor goed kwalitatief onderwijs.

We zoeken een enthousiaste, gedreven en betrokken meester of juf, die:

 • Voldoet aan de bekwaamheidseisen leerkracht primair onderwijs.
 • Kan aansluiten bij ons antroposofisch gedachtegoed.
 • Ervaring heeft als leerkracht.
 • Visie heeft op diversiteit en passend onderwijs en dit kan verbinden met het vrijeschoolonderwijs.
 • Ook kwetsbaar durft te zijn.
 • Een open houding heeft naar kinderen, ouders en collega’s.
 • De kinderen spiegelt en voorleeft in het leren en in het mens-zijn.
 • Nieuwsgierig is en zin heeft in pionieren, onderzoeken én samenwerken.

Lees de hele vacature hier!

Vacature klas 1 ( 0,6) op Vrijeschool Parcival

Vrijeschool Parcival in Amstelveen zoekt per 1 augustus een

Leerkracht voor klas 1 (groep 3)

(wtf 0,6 )

Word ook onderdeel van ons jonge en energieke team, dat graag samen met jou dé vrijeschool in Amstelveen vormgeeft van lesplan tot jaarfeest, en alles wat daartussen zit. We zijn trots op onze instapklas. Dat is een speciale klas voor kinderen met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast zijn we ook een brede school, een school waar leren en zorgen bij elkaar komen. Leren doen wie hier samen en met elkaar.  

Na de zomervakantie zoeken we een leerkracht voor onze nieuwe 1e klas ( groep 3). Het team zoekt een fijne collega om een vaste verbinding mee aan te gaan om binnen de school samen het onderwijs verder vorm te geven.

Lees hier de volledige vacaturetekst:

Vacature leerkracht klas 1 (groep 3)

We zien je reactie graag voor 20 juni 2024

Vacature schoolleider Vrijeschool Thula

Vrijeschool Thula zoekt een:

Directeur / Schoolleider 0,8 fte 

Dé kans om vanuit hoofd, hart en handen aan intercultureel vrijeschool basisonderwijs te werken.

Kom vanaf augustus 2024 verder richting geven aan onze vrijeschool basisonderwijs in Amsterdam-Oost.  Dé kans om als schoolleider te werken vanuit hoofd, hart en handen. We hebben plek voor een integraal schoolleider.
Een schoolleider die vanuit de missie en visie van de Geert Grootescholen leiding en sturing geeft aan en verantwoordelijk is voor de werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van primair onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school. 

 Als directeur van vrije school Thula geef je dagelijkse leiding aan de school en sta je in verbinding met de medewerkers en de ouders. Je bouwt mee aan de visie die er is op de school. Je hebt een belangrijke rol in de personele zaken. Als prettige gesprekspartner weet je een goede brug te slaan tussen de verschillende belangen die kunnen spelen. Naast de interne gerichtheid op school/stichting, richt je ook je aandacht op de connectie met de buurt.

Klik hier voor meer informatie


Vacature Lid Raad van Toezicht

Stichting Geert Grootescholen is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De stichting GGS heeft een betrokken RvT die
haar toezichthoudende en controlerende taak voor de stichting vervult en het bestuur
gevraagd en ongevraagd advies geven.

Profiel lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied onderwijs

 • Brede en actuele kennis op het terrein van basisonderwijs (bij voorkeur bekend is met het vrijeschoolonderwijs); 
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs of een aan het onderwijs verbonden sector; 
 • Bekendheid met landelijke onderwijsontwikkelingen en bij voorkeur bekendheid met de dynamiek van onderwijs in regio Amsterdam.
 • Is sparringpartner kan fungeren op strategische onderwijskundige vraagstukken in het hier en nu en de nabije toekomst.
 • Risico’s en de impact van trends en ontwikkelingen c.q. de veranderingen ziet en adviseert over mogelijke oplossingsrichtingen.

 Voor de volledige vacature tekst klik hier:

Graag reageren voor 14 juni 2024

Bij interesse kunt u contact opnemen met Jochem de Vries, 06-15 00 73 52 of direct uw sollicitatiebrief met CV richten aan: personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl


Vacature kleuter leerkracht (0,4)

Wij zijn na de zomer op zoek naar leerkracht voor:
de kleuterklas ( WTF 0,4)

Bij ons leren kinderen met hart, hoofd en handen, op de stevige basis van het vrijeschoolonderwijs.
Zingen, klappen, spelen, tekenen, bewegen, luisteren, vertellen, ontdekken, buitenspelen… de dagen in de kleuterklas op onze school zijn rijk gevuld.

Lees de hele vacature hier.

Spreekt dit je aan?
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze leerlingen. Stuur jouw CV en korte motivatiebrief naar directie@ggsplein.nl t.a.v. Judith Hendriks.
Wil je eerst sfeer proeven of je vrijblijvend oriënteren? Maak een afspraak, dan leiden we je rond in onze school.

Voor meer informatie over onze school : https://ggsplein.nl


Gym-leerkracht(en) Parcival en Thula

Vrije school Parcival (Amstelveen) & Thula (Amsterdam-Oost) zoeken zo spoedig mogelijk:

Vakleerkracht(en) voor lichamelijke opvoeding (gymdocent)

WTF 0,2 – 0,5 – uren bespreekbaar

Ook als starters en leerkracht met ervaring op ander type scholen, ben je van harte welkom.

Ben jij de enthousiaste gymleerkracht die wij zoeken? Wij bieden een dynamische werkplek, met een professionele sociale verbinding met de leerkrachten. Een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen binnen een actieve & culturele omgeving waarin jaarfeesten, muziek, beweging, euritmie, drama en beeldende kunsten een belangrijke plek hebben. Kinderen, medewerkers en ouders voelen zich veilig, prettig en welkom op onze scholen.

We verwelkomen jou graag.

Lees de hele vacaturetekst hier.

Vacatures #leerkrachten Thula, Waldorf aan de Werf & Parcival

Leerkrachten voltijd/deeltijd Vrijescholen Amsterdam & Amstelveen, 0,2 – 1,0 fte

Sluitingsdatum voor 15 mei 2024

Ontdek welke vacature & school bij jou past.

Waar: Waldorf aan de Werf (stadsdeel Noord) |Thula (stadsdeel Oost) | Parcival (Amstelveen) | Kairos (stadsdeel Noord)|

Uren:                          Leerkrachten voltijd/deeltijd 

Klas:                            mogelijkheden van klas 1 t/m klas 6 (groep 3 t/m 8), 

Jij mag kiezen:           uren/dagen in overleg

Lees hier alle mogelijkheden.

Vacature(s) IB-er(s) voor 3 locaties

Vacature(s) IB-er GGSRoeske en GGSPlein en vrijeschool Thula

IB-er voltijd/deeltijd | 0,2, 0,4 – 0,6 of 1,0 fte

Jij mag kiezen….

Geert Grooteschool Roeske, Geert Grooteschool Plein en vrijeschool Thula zoeken ervaren intern begeleider(s)

Je werkzaamheden

 • begeleiding & coaching van onze leerkrachten 
 • advisering bij onderwijskundige zaken op basis van kennis en onderzoek  
 • bijdragen aan de schoolontwikkeling
 • samenwerking met de andere intern begeleiders   
 • coördinatie & afstemming passende ondersteuning voor onze leerlingen en leerkrachten 


Als ervaren IB’er: 

 • ben jij enthousiast over Vrije School onderwijs  
 • ga jij uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens  
 • heb jij natuurlijk een eigen mening én werk je graag in verbinding met jouw omgeving 
 • denk jij vanuit een systeemgericht perspectief
 • denk jij over kinderen vanuit brede ontwikkelbehoeftes  
 • vind jij het leuk om met het team onze school verder vorm en inhoud te geven  
 • heb jij kwaliteit & professionaliteit hoog in het vaandel staan  Check hier de volledige vacaturetekst voor de IB -er op 1 of meer locatiesVacature leerkracht klas 3 – ( full time)

Vrijeschool Parcival zoekt per augustus 2024 een

Leerkracht klas 3 (groep 5) 1 fte

Vrije School Parcival in Amstelveen is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs. Wat onze school onder andere
bijzonder maakt is dat wij een jong en energiek team hebben die graag samen de school vormgeeft van lesplan
tot jaarfeest, en alles wat daar tussen zit.

Ook zijn wij trots dat wij een instapklas hebben, een speciale klas voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn we ook een brede school, een school waar leren en zorgen bij elkaar komen. Leren doen wie hier samen en met elkaar.


De kinderen die na de zomer in klas 3 zitten zoeken per 1 augustus een lieve leerkracht die zich voor de komende jaren met hen wil verbinden. Het team zoekt een fijne collega om een vaste verbinding mee aan te gaan om binnen de school samen het onderwijs verder vorm te geven.

Lees de hele vacature hier.


Leerkracht klas 4 en/of klas 5 (groep 6/7) 0,2 wtf

Vacature leerkracht klas 4 en/of klas 5

per 1 augustus 2024

Na de zomervakantie zoeken we nog voor 1 dag een leerkracht voor onze 4e klas ( groep 6) en 1 dag een leerkracht voor klas 5 (groep 7). Het team zoekt een fijne collega om een vaste verbinding mee aan te gaan om binnen de school samen het onderwijs verder vorm te geven.

We zijn op zoek naar een collega die…:
• een visie op onderwijs en op de ontwikkeling van het kind heeft passend bij het vrijeschoolleerplan
• vakdocent én pedagoog wil zijn;
• uiting wil geven aan de eigen creativiteit en ideeën;
• voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs;
• bij voorkeur de Vrijeschool Pabo heeft gevolgd, of in afrondende fase studie;
• zich willen laten inspireren door de antroposofie;
• gericht is op persoonlijke groei in het leraarschap;
• communicatief vaardig is;
• gedreven en enthousiast is.

Lees de hele vacature hier!

>