nieuws – Stichting Geert Groote Scholen

De nieuwe wereld van de puber

Puberteit

De nieuwe wereld van de puber.

Donderdag 7 maart/14 maart en 21 maart 2024
Duur: 19.00 – 21.00 uur / Inloop: 18.45 uur
Kairos Tienercollege: Schoenerstraat 7, Amsterdam

De groeispurt, de hormonen, de humeurwisselingen: de puberteit gaat gepaard met ongemakken. Maar het is ook een tijd waarin de wereld open gaat, jongeren hun grenzen verkennen, hun identiteit ontwikkelen, verantwoordelijkheden ontdekken en bepalende keuzes in hun nog jonge leven maken. In de relatief korte periode van enkele jaren lijkt dit allemaal tegelijk te gebeuren.

Lezingen en cursussen voor ouders en verzorgers Vrijescholen Amsterdam en Amstelveen 2023-2024

Om ouders te inspireren organiseert Kairos Tienercollege drie avonden over de wereld van de puber. Tijdens de avonden verkennen we de nieuwe grotere wereld die kinderen in hun puberteit betreden. We gaan in gesprek en aan de slag. De bijeenkomst is gericht op ouders met leerlingen vanaf klas 5 en zijn vrij toegankelijk voor ouders van alle scholen. Aanmelden via de website www.kairostienercollege.nl

Vacature leerkracht klas 2 ( groep 4)

Wij zijn op zoek naar leerkracht voor:
een klas 2 ( WTF 0,4 – 0,8 )

We zijn dé school met ‘wortels in de wijk’ en ‘blik op de wereld’ in Amsterdam-Oost op het Obiplein.
Vrijeschool Thula is fijne interculturele basisschool die nu bijna 6 jaar bestaat.

Bij ons leren kinderen met hart, hoofd en handen, op de stevige basis van het vrijeschoolonderwijs.
Zingen, lezen, klappen, rekenen, spelen, schrijven, bewegen, luisteren, vertellen, ontdekken… de dagen op onze school zijn rijk gevuld.

Lees de hele vacature hier.

Spreekt dit je aan?
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze leerlingen. Stuur jouw CV en korte motivatiebrief naar directie@vrijeschoolthula.nl t.a.v. Tamar Süss, schoolleider a.i van Thula.
Wil je eerst sfeer proeven of je vrijblijvend oriënteren? Maak een afspraak, dan leiden we je rond in onze school.

Voor meer informatie over onze school : https://vrijeschoolthula.nl


Jaarfeesten

Van Pasen tot Sint Maarten

Dinsdag 5 maart 2024
Duur: 20.00 – 21.30 uur / Inloop: 19.45 uur
Vrijeschool Parcival: Lindenlaan 336, Amstelveen

Als een gouden draad weven de jaarfeesten door het schoolleven van de kinderen. De stille intieme sfeer van de feesten in de winter, de meer speelse vieringen in lente en zomer en de vurige herfstfeesten zijn onderscheidend in vorm en werking. Ze vallen direct op bij de kennismaking met de Vrije Scholen. Waarom vieren we deze feesten zoals we ze vieren? En wat betekenen ze voor de kinderen en hun ontwikkeling?

Marianne de Nooij zal in dit tweede deel van het tweeluik ingaan op de diepere betekenis en achtergronden van de jaarfeesten vanaf Pasen. Zij gaat in op de voorjaars- en zomerfeesten en sluit af met het feest van Sint-Maarten. Marianne is als priester verbonden aan de Christengemeenschap en haar kennis en kunde zijn gekoppeld aan haar zeer lange ervaring met het vieren van de jaarfeesten.

Vacature schoolleider

Waldorf aan de Werf zoekt een:

Directeur / Schoolleider 0,7 fte

Wij zoeken een nieuwe schoolleider (0,7 fte). Dé kans om vanuit hoofd, hart en handen aan betekenisvol en intercultureel basisonderwijs te werken. 

Om te kunnen worden wie je bent moet je weten waar je vandaan komt. Dit geldt voor alle kinderen ongeacht hun afkomst en achtergrond. Vanuit die ambitie opende in 2020 deze school haar deuren en werd Waldorf aan de Werf in Amsterdam Noord de eerste interculturele Waldorfschool in Nederland. 

Wij bouwen met onze kinderen aan een toekomst waarin gelijkheid, diversiteit en gemeenschapszin centraal staan. De school als een veilige en inclusieve leeromgeving waarin elk kind zich welkom, gezien en gehoord voelt en zichzelf herkent. Dat betekent dat wij werken aan een inclusief curriculum, veel verschillende culturele jaarfeesten vieren en onze gedeelde Nederlandse geschiedenis meegeven aan de kinderen. Onze school verweeft waldorf- met intercultureel onderwijs, waar kinderen binnen en buiten de schoolmuren ambachtelijk en ervaringsgericht werken en niet alleen gericht zijn op hun cognitieve vaardigheden. 

Lees de hele vacature hier.


Vacature Controller

Voor onze stichting zoeken we een

Controller
0,6 fte


Als controller ben jij een spin in het web voor financiële en facilitaire vraagstukken voor onze Stichting Vrijescholen Amsterdam. Je bent lid van het directieteam en sparringpartner van het bestuur. En je werkt nauw samen met het administratiekantoor en het stafbureau.  

Omdat we een klein schoolbestuur zijn, betekent het dat je veel contact hebt met de directies van de 7 scholen die onder onze stichting vallen. Je ondersteunt en begeleidt de 7 schoolleiders en bent hun sparringpartner vanuit jouw vakgebied. En je bent in staat om belangen en verwachtingen van alle betrokkenen en belanghebbenden in goede banen te leiden.

Je adviseert, draagt bij aan de optimalisatie van financiële processen en evalueert deze. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het P&C cyclus en voorzie je alle betrokkenen van tijdige en accurate financiële sturingsinformatie en geef je (on)gevraagd advies.


Lees de volledige vacaturetekst hier.

Vacature leerkracht klas 3/4

Waldorf aan de Werf zoekt per direct een

Leerkracht klas 3/4 (groep 5/6) 0,4 fte.

Zie jij diversiteit als kracht en wil je leren met hoofd, hart en handen meegeven aan leerlingen? Kom dan werken bij onze interculturele basisschool Waldorf aan de Werf.
Lesgeven bij Waldorf aan de Werf betekent een generatie klaarstomen de school verlaat met een inclusief wereldbeeld

Waldorfonderwijs is zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Als leerkracht stimuleer je de brede ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor
creatieve, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische aspecten. Het onderwijs op Waldorfscholen kenmerkt zich door een specifiek eigen aanpak:
• Aandacht voor de seizoenen & de inclusieve jaarfeesten;
• Periode onderwijs & verhalen vertellen;
• Belevend leren, kunstzinnig, ambachtelijk en bewegend onderwijs.

Kortom: leren met hoofd, hart en handen.

Nieuwsgierig geworden? Lees de vacature in zijn geheel hier.


Nieuwsbericht 27 juni 2023

Op 27 juni 2023 verschenen er bij AT5 en Het Parool berichten over de financiële situatie bij de Geert Groote scholen. Dat dit nieuws nu gepubliceerd wordt heeft te maken met recentelijk het openbaar maken van het inspectierapport. Ouders en personeel zijn over deze situatie begin februari geïnformeerd.

Eind 2022 bleek het resultaat over 2022 aanmerkelijk negatiever uit te vallen dan begroot. De twee grote oorzaken waren de grote inzet van ZZP leerkrachten i.v.m. vervangingen en de uitbreidingen in klassen bij de start van het schooljaar, die financieel onvoldoende gedekt werden. Daarmee is eind 2022 de risicobuffer, die iedere Stichting heeft om tegenvallers op te vangen, vrijwel volledig ingezet. Op 9 februari is een interim-uitvoerend bestuurder aangesteld om de nieuwe situatie het hoofd te bieden.

Het gepubliceerde inspectierapport financieel toezicht is opgesteld op basis van gesprekken die eind februari gevoerd zijn met de interim-uitvoerend bestuurder. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden 2-3 weken na de start van de interim-uitvoerend bestuurder. Directe besluiten als een vacaturestop, stop op uitgaven en stop op externe inhuur waren noodzakelijk om erger te voorkomen. De actuele situatie op dat moment was nijpend, zoals dat in het rapport is te lezen.

Deze informatie is echter verouderd. Inmiddels is de Stichting 4 maanden verder en is er door de organisatie veel in gang gezet en gebeurd:

·De penibele financiële situatie zoals geschetst in het rapport ligt inmiddels achter ons. De liquiditeitsprognose die tot december 2023 loopt laat geen acuut betalingsgevaar zien.

· Inzet van personeel is schooljaar 23-24 passend bij de bekostiging die we van het rijk ontvangen.

· De scholen zijn bijna klaar voor het nieuwe schooljaar. Het zal er iets anders uitzien, maar veelal dezelfde leraren en personeelsleden ontvangen dan de kinderen. Iedere school heeft eigen keuzes gemaakt over de inrichting van de school, aantal groepen en communiceert daarover met hun ouders.

· Er is al een tijdje geen vacaturestop meer, sterker nog, er staan vacatures open voor leerkrachten en intern begeleiders;

· De externe inhuur, zzp leerkrachten, is nog steeds gestopt, een uitzondering daar gelaten;

· Er is altijd de mogelijkheid geweest om ziek of tijdelijk afwezig personeel te vervangen, mits er een vervanger was, niet zijnde een ZZP leerkracht.

· Budgetten voor het doen van aanschaf materialen zijn toegekend;

· Budgetten voor scholing van de leerkrachten zijn ook bekend. De directeuren van de stichting overleggen samen welke scholing centraal ingezet kan worden om de kwaliteit van het Vrije school onderwijs hoog te houden;

· Er is een interim-controller gestart die aan de slag is gegaan met de begroting 2024 en de meerjarenbegroting van de Stichting waarmee de continuïteit gewaarborgd wordt.

Kort na de zomer start de nieuwe uitvoerend bestuurder en is de interim-periode voorbij. Fase twee van het herstelplan treedt dan verder in werking: hoe ziet de toekomst van de organisatie eruit? Hoe zijn de ontwikkelscenario’s voor de scholen en welke keuzes moeten er gemaakt worden? Zijn er partijen met wie samenwerking gezocht kan worden? Het beantwoorden van die vragen hebben als doel om ook op de lange termijn goed Vrije School Onderwijs voor de kinderen in Amsterdam en Amstelveen te waarborgen.

De afgelopen periode is er in de Stichting hard gewerkt om in control te komen, maar vooral ook om goed Vrije school Onderwijs te blijven geven aan onze kinderen. Hoewel het spannende tijden zijn geweest voor alle betrokkenen is het fijn dat onze leerkrachten en collega’s op de scholen voor goed Vrije School Onderwijs voor onze kinderen hebben gezorgd.

We realiseren ons dat we er nog niet zijn. Deze stresstest brengt aan het licht dat er verbetering noodzakelijk is. Verbetering in de systemen (adminstratie, werken met sturingsgegevens), in de taken en rollen (wie doet wat bij de Geert Groote Scholen, dit is voorjaar 2022 al gestart) en in de samenwerking. Ook gaat het nog tijd en inzet vergen om alle financiële indicatoren op groen te krijgen.

De onvoldoendes die de stichting op kwaliteit hebben gekregen betreffen het bestuur en niet de scholen. De indicatoren omtrent veiligheid en de opbrengsten zijn op alle scholen als voldoende beoordeeld door de inspectie.

Informatie ochtenden op de basisscholen

Informatie ochtenden

Overweegt u uw kind te willen aanmelden op één van onze scholen? Kom dan naar een informatieochtend: we vertellen u graag over het vrijeschoolonderwijs en de werkwijze op de school. U krijgt een rondleiding en er is gelegenheid om vragen te stellen.
We adviseren een informatieochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.
De informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders. Gelieve geen kinderen mee te brengen.
Voor de actuele data zie de websites van de scholen
Vrije school Parcival
Vrije school Kairos
GGS Plein
GGS Roeske
Vrije school Thula
Waldorf aan de Werf
Vrije school Amsterdam West

Plek voor zij-instroom leerlingen

Op sommige van onze vrijescholen zijn nog plaatsen in de klassen. Gaat uw kind al naar school en wil u uw kind graag op één van onze scholen plaatsen? Kijk voor meer info op de betreffende site van de school en/of neem contact op.

Zij-instroom momenten

>