nieuws – Stichting Geert Groote Scholen

Informatie ochtenden op de basisscholen

Informatie ochtenden

Overweegt u uw kind te willen aanmelden op één van onze scholen? Kom dan naar een informatieochtend: we vertellen u graag over het vrijeschoolonderwijs en de werkwijze op de school. U krijgt een rondleiding en er is gelegenheid om vragen te stellen.
We adviseren een informatieochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.
De informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders. Gelieve geen kinderen mee te brengen.
Voor de actuele data: zie ook de agenda en de websites van de scholen.

Plek voor instroom leerlingen

Op meerdere vrijescholen zijn nog plaatsen in de klassen voor schooljaar ’22/’23. Gaat uw kind al naar school en wilt u het graag op één van onze scholen plaatsen? Bezoek dan altijd eerst een informatiebijeenkomst op de school van uw voorkeur. Kijk voor meer info op de betreffende site van de school en/of neem contact op.

Beschikbare plaatsen op de scholen

Per het nieuwe schooljaar 2022-23 (na de zomervakantie) ontstaan er plekken in de onderstaande klassen/groepen.

Geert Groote School 1 Hygiëaplein 47 Kleuterklassen (gr 1/2): 3 plekken Deze plekken zijn uitsluitend bestemd voor kinderen die geboren zijn tussen september 2017 t/m juni 2018.

1e klas (gr 3): 2 plekken 2e klas (gr 4): 4 plekken 4e klas (gr 6): meerdere plekken 5e klas (gr 7): meerdere plekken

Geert Groote School 2Fred Roeskestraat 82 Kleuterklassen (gr 1/2): meerdere plekken Deze plekken zijn uitsluitend bestemd voor kinderen die geboren zijn tussen september 2016 t/m juli 2017.

1e klas (gr 3): 3 plekken 2e klas (gr 4): meerdere plekken 3e klas (gr 5): meerdere plekken 4e klas (gr 6): 1 plek 6e klas (gr 8): 1 plek

Vrije School Amsterdam WestEerste Nassaustraat 5 1e klas (gr 3): meerdere plekken 2e klas (gr 4): 3 plekken 3e klas (gr 5): 2 plekken 4e klas (gr 6): meerdere plekken

Bent u geïnteresseerd en wilt u in aanmerking komen voor plaatsing, dan kunt u op maandag 16 mei a.s. vanaf 09:00 uur (e-mails die voor dit tijdstip worden gestuurd en onvolledig zijn zullen niet in behandeling worden genomen) t/m 17:00 uur een e-mail sturen naar administratie@ggsroeske.nl Wij verzoeken u om in uw e-mail de onderstaande gegevens te vermelden: – voorkeurslocatie (maximaal 1) – gewenste klas/groep – voor en achternaam en geboortedatum van uw kind – huidige groep en naam van de school van uw kind – of uw kind onder een voorrangsregel valt (welke dat zijn kunt u vinden bij de verdere informatie aanvragen zij-instroom) – telefoonnummer waarop u bereikbaar bent

Steun de doorstart van Thula!

Robin
Robin

Stichting Geert Groote Scholen doet een aanvraag tot schoolstichting voor Vrijeschool Thula. Hierbij hebben we uw hulp nodig!

Heeft u een kind in de leeftijd 2, 3 of 4? Steun ons dan met een ouderverklaring! Een ouderverklaring is geen aanmelding voor de school, maar een vrijblijvende steunbetuiging. We vragen alle ouders van Amsterdamse vrijescholen om ons te steunen, zodat Thula zelfstandig verder kan groeien onder ons schoolbestuur.

Voor de procedure van schoolstichting zijn 150 ouderverklaringen nodig, die kunnen ingediend worden tot uiterlijk 14 oktober 2021.

Lees meer op de website van Vrijeschool Thula en steun ons vandaag nog!

Waldorf aan de Werf van start!

Interculturele vrijeschool

Stichting Geert Groote Schoolen is verheugd te kunnen starten met een zevende vrijeschool in de regio Amsterdam!

In Amsterdam Noord is sinds 2017 een ouder-initiatiefgroep actief, die wil komen tot de oprichting van een interculturele vrijeschool. De initiatiefgroep met de naam Waldorf aan de Werf (WadW) heeft het bestuur van stichting  Geert Groote Scholen verzocht een school in te richten in Amsterdam Noord voor dit initiatief.

De belangstelling voor dit initiatief is zeer groot. Sinds enkele jaren worden ook veel leerlingen uitgeloot bij Vrijeschool Kairos, eveneens in Amsterdam Noord. Na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat de nieuwe school kan starten als dependance van Vrijeschool Kairos.

Waldorf aan de Werf start per schooljaar 2020/2021, met 2 kleuterklassen en 1 eerste klas. In overleg met Gemeente Amsterdam en de overige schoolbesturen in Amsterdam Noord wordt passende huisvesting gezocht.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website wadw.school, lees de laatste nieuwsbrief en kom naar de informatiebijeenkomst:

  • Datum: 24 maart 2020
  • Inloop: 19:45
  • Aanvang: 20:00
  • Locatie: n.t.b.

Mail naar rsvp@wadw.school om op de hoogte worden gehouden van de informatiebijeenkomst.

Eerste vrijeschool Tienercollege in voorbereiding

De Amsterdamse vrijeschoolbesturen werken samen aan de start van een vrijeschool Tienercollege

Stichting Geert Groote Scholen en Stichting Vrijescholen VO Noord Holland werken samen met Stichting Kairos College aan de realisatie van Kairos Tienercollege per 1 augustus 2020.

Met de start van het Tienercollege komen een aantal (vrijeschool) idealen samen:

  • de doorlopende leerlijn van 0-18 jaar (weer) gestalte te geven. Het streven is de basisschool en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aan te sluiten en soepel in elkaar over te laten gaan, o.a. door uitwisseling van vakdocenten over en weer.
  • latere selectie op niveau. Dat kinderen al op elfde/twaalfde jarige leeftijd een schooltype kiezen vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Op het tienercollege blijven leerlingen langer in een heterogene klas en ontwikkelen zich breed en met elkaar: de school als een mini samenleving.
  • vrijeschoolonderwijs toegankelijk  maken èn houden voor alle geïnteresseerde leerlingen in de regio Amsterdam.

De aanmeldperiode voor leerlingen loopt van 10-02-2020 t/m 23/02/2020. Lees hierover meer op de Kairos College website.

Lees hier het persbericht van Geert Groote College, Vrijeschool Kairos en Stichting Kairos College.

>