Leerkracht(en) onderbouw ( wtf 1)

Leerkracht onderbouw GGS Roeske

Geert Grooteschool Roeske zoekt per 1 augustus 2024 een groepsleerkracht(en) voor 1 WTF 

 

Geert Groote School Roeske is een vrije school dat prachtig gelegen is aan de Amsterdamse Zuidas. 

Het vrijeschoolonderwijs is erop gericht om een brede ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. 

Geert Groote School Roeske staat voor een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. 

Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Verdere belangrijke kenmerken van de vrijeschool zijn: het kleuteronderwijs waarbij spelen centraal staat, de grote aandacht voor de natuur (in de lessen, materialen en seizoensfeesten), ervaringsgerichte lessen en een werkwijze waarbij kinderen op hun eigen manier bepaalde leerstof uitwerken.

We hebben een enthousiast team dat open staat voor groei en ontwikkeling en gaat voor goed kwalitatief onderwijs.

We zoeken een enthousiaste, gedreven en betrokken meester of juf, die:

 • Voldoet aan de bekwaamheidseisen leerkracht primair onderwijs.
 • Kan aansluiten bij ons antroposofisch gedachtegoed.
 • Ervaring heeft als leerkracht.
 • Visie heeft op diversiteit en passend onderwijs en dit kan verbinden met het vrijeschoolonderwijs.
 • Ook kwetsbaar durft te zijn.
 • Een open houding heeft naar kinderen, ouders en collega’s.
 • De kinderen spiegelt en voorleeft in het leren en in het mens-zijn.
 • Nieuwsgierig is en zin heeft in pionieren, onderzoeken én samenwerken.

Lees de hele vacature hier!

Vacature klas 1 ( 0,6) op Vrijeschool Parcival

Vrijeschool Parcival in Amstelveen zoekt per 1 augustus een

Leerkracht voor klas 1 (groep 3)

(wtf 0,6 )

Word ook onderdeel van ons jonge en energieke team, dat graag samen met jou dé vrijeschool in Amstelveen vormgeeft van lesplan tot jaarfeest, en alles wat daartussen zit. We zijn trots op onze instapklas. Dat is een speciale klas voor kinderen met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast zijn we ook een brede school, een school waar leren en zorgen bij elkaar komen. Leren doen wie hier samen en met elkaar.  

Na de zomervakantie zoeken we een leerkracht voor onze nieuwe 1e klas ( groep 3). Het team zoekt een fijne collega om een vaste verbinding mee aan te gaan om binnen de school samen het onderwijs verder vorm te geven.

Lees hier de volledige vacaturetekst:

Vacature leerkracht klas 1 (groep 3)

We zien je reactie graag voor 20 juni 2024

Vacature schoolleider Vrijeschool Thula

Vrijeschool Thula zoekt een:

Directeur / Schoolleider 0,8 fte 

Dé kans om vanuit hoofd, hart en handen aan intercultureel vrijeschool basisonderwijs te werken.

Kom vanaf augustus 2024 verder richting geven aan onze vrijeschool basisonderwijs in Amsterdam-Oost.  Dé kans om als schoolleider te werken vanuit hoofd, hart en handen. We hebben plek voor een integraal schoolleider.
Een schoolleider die vanuit de missie en visie van de Geert Grootescholen leiding en sturing geeft aan en verantwoordelijk is voor de werkzaamheden gericht op het inrichten, het uitvoeren en het evalueren van primair onderwijs en beleidsontwikkelingen van de school. 

 Als directeur van vrije school Thula geef je dagelijkse leiding aan de school en sta je in verbinding met de medewerkers en de ouders. Je bouwt mee aan de visie die er is op de school. Je hebt een belangrijke rol in de personele zaken. Als prettige gesprekspartner weet je een goede brug te slaan tussen de verschillende belangen die kunnen spelen. Naast de interne gerichtheid op school/stichting, richt je ook je aandacht op de connectie met de buurt.

Klik hier voor meer informatie


Vacature Lid Raad van Toezicht

Stichting Geert Grootescholen is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De stichting GGS heeft een betrokken RvT die
haar toezichthoudende en controlerende taak voor de stichting vervult en het bestuur
gevraagd en ongevraagd advies geven.

Profiel lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied onderwijs

 • Brede en actuele kennis op het terrein van basisonderwijs (bij voorkeur bekend is met het vrijeschoolonderwijs); 
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs of een aan het onderwijs verbonden sector; 
 • Bekendheid met landelijke onderwijsontwikkelingen en bij voorkeur bekendheid met de dynamiek van onderwijs in regio Amsterdam.
 • Is sparringpartner kan fungeren op strategische onderwijskundige vraagstukken in het hier en nu en de nabije toekomst.
 • Risico’s en de impact van trends en ontwikkelingen c.q. de veranderingen ziet en adviseert over mogelijke oplossingsrichtingen.

 Voor de volledige vacature tekst klik hier:

Graag reageren voor 14 juni 2024

Bij interesse kunt u contact opnemen met Jochem de Vries, 06-15 00 73 52 of direct uw sollicitatiebrief met CV richten aan: personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl


Vacature kleuter leerkracht (0,4)

Wij zijn na de zomer op zoek naar leerkracht voor:
de kleuterklas ( WTF 0,4)

Bij ons leren kinderen met hart, hoofd en handen, op de stevige basis van het vrijeschoolonderwijs.
Zingen, klappen, spelen, tekenen, bewegen, luisteren, vertellen, ontdekken, buitenspelen… de dagen in de kleuterklas op onze school zijn rijk gevuld.

Lees de hele vacature hier.

Spreekt dit je aan?
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze leerlingen. Stuur jouw CV en korte motivatiebrief naar directie@ggsplein.nl t.a.v. Judith Hendriks.
Wil je eerst sfeer proeven of je vrijblijvend oriënteren? Maak een afspraak, dan leiden we je rond in onze school.

Voor meer informatie over onze school : https://ggsplein.nl


Gym-leerkracht(en) Parcival en Thula

Vrije school Parcival (Amstelveen) & Thula (Amsterdam-Oost) zoeken zo spoedig mogelijk:

Vakleerkracht(en) voor lichamelijke opvoeding (gymdocent)

WTF 0,2 – 0,5 – uren bespreekbaar

Ook als starters en leerkracht met ervaring op ander type scholen, ben je van harte welkom.

Ben jij de enthousiaste gymleerkracht die wij zoeken? Wij bieden een dynamische werkplek, met een professionele sociale verbinding met de leerkrachten. Een baan waarin je jezelf kan ontwikkelen binnen een actieve & culturele omgeving waarin jaarfeesten, muziek, beweging, euritmie, drama en beeldende kunsten een belangrijke plek hebben. Kinderen, medewerkers en ouders voelen zich veilig, prettig en welkom op onze scholen.

We verwelkomen jou graag.

Lees de hele vacaturetekst hier.

Vacatures #leerkrachten Thula, Waldorf aan de Werf & Parcival

Leerkrachten voltijd/deeltijd Vrijescholen Amsterdam & Amstelveen, 0,2 – 1,0 fte

Sluitingsdatum voor 15 mei 2024

Ontdek welke vacature & school bij jou past.

Waar: Waldorf aan de Werf (stadsdeel Noord) |Thula (stadsdeel Oost) | Parcival (Amstelveen) | Kairos (stadsdeel Noord)|

Uren:                          Leerkrachten voltijd/deeltijd 

Klas:                            mogelijkheden van klas 1 t/m klas 6 (groep 3 t/m 8), 

Jij mag kiezen:           uren/dagen in overleg

Lees hier alle mogelijkheden.

Vacature(s) IB-er(s) voor 3 locaties

Vacature(s) IB-er GGSRoeske en GGSPlein en vrijeschool Thula

IB-er voltijd/deeltijd | 0,2, 0,4 – 0,6 of 1,0 fte

Jij mag kiezen….

Geert Grooteschool Roeske, Geert Grooteschool Plein en vrijeschool Thula zoeken ervaren intern begeleider(s)

Je werkzaamheden

 • begeleiding & coaching van onze leerkrachten 
 • advisering bij onderwijskundige zaken op basis van kennis en onderzoek  
 • bijdragen aan de schoolontwikkeling
 • samenwerking met de andere intern begeleiders   
 • coördinatie & afstemming passende ondersteuning voor onze leerlingen en leerkrachten 


Als ervaren IB’er: 

 • ben jij enthousiast over Vrije School onderwijs  
 • ga jij uit van absolute gelijkwaardigheid van ieder mens  
 • heb jij natuurlijk een eigen mening én werk je graag in verbinding met jouw omgeving 
 • denk jij vanuit een systeemgericht perspectief
 • denk jij over kinderen vanuit brede ontwikkelbehoeftes  
 • vind jij het leuk om met het team onze school verder vorm en inhoud te geven  
 • heb jij kwaliteit & professionaliteit hoog in het vaandel staan  Check hier de volledige vacaturetekst voor de IB -er op 1 of meer locatiesMediawijsheid

Creatief met digitaal.

Dinsdag 9 april 2024
Duur: 20.00 – 21.30 uur / Inloop: 19.45 uur
Waldorf aan de Werf: J.H. Hisgenpad 394, Amsterdam

Schermen zijn overal. Een groot deel van onze indrukken over de wereld komen van media en sociale media. Omdat dat het leven van ons en onze kinderen beïnvloedt, organiseert Waldorf aan de Werf twee avonden over mediawijsheid.

Dit is de tweede avond van deze serie. Bij deze bijeenkomst duiken we in de praktische en creatieve kant van het omgaan met het internet en nieuwe technologieën. Hoe kun je op een andere manier naar deze bronnen kijken, en zodoende jezelf beter leren begrijpen? Hoe kun je greep krijgen op wat je consumeert en daarin bewust keuzes maken?

Met Douwe Schmidt en andere experts stellen we de belangrijke vragen. Zijn er alternatieve mediabronnen en welke daarvan zijn goed inzetbaar? Bovendien nemen we je mee in het plezier van programmeren. Immers, kun je met je hoofd, je hart en je handen ook nieuwe technologieën gebruiken?

Nieuwsbericht 27 juni 2023

Op 27 juni 2023 verschenen er bij AT5 en Het Parool berichten over de financiële situatie bij de Geert Groote scholen. Dat dit nieuws nu gepubliceerd wordt heeft te maken met recentelijk het openbaar maken van het inspectierapport. Ouders en personeel zijn over deze situatie begin februari geïnformeerd.

Eind 2022 bleek het resultaat over 2022 aanmerkelijk negatiever uit te vallen dan begroot. De twee grote oorzaken waren de grote inzet van ZZP leerkrachten i.v.m. vervangingen en de uitbreidingen in klassen bij de start van het schooljaar, die financieel onvoldoende gedekt werden. Daarmee is eind 2022 de risicobuffer, die iedere Stichting heeft om tegenvallers op te vangen, vrijwel volledig ingezet. Op 9 februari is een interim-uitvoerend bestuurder aangesteld om de nieuwe situatie het hoofd te bieden.

Het gepubliceerde inspectierapport financieel toezicht is opgesteld op basis van gesprekken die eind februari gevoerd zijn met de interim-uitvoerend bestuurder. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden 2-3 weken na de start van de interim-uitvoerend bestuurder. Directe besluiten als een vacaturestop, stop op uitgaven en stop op externe inhuur waren noodzakelijk om erger te voorkomen. De actuele situatie op dat moment was nijpend, zoals dat in het rapport is te lezen.

Deze informatie is echter verouderd. Inmiddels is de Stichting 4 maanden verder en is er door de organisatie veel in gang gezet en gebeurd:

·De penibele financiële situatie zoals geschetst in het rapport ligt inmiddels achter ons. De liquiditeitsprognose die tot december 2023 loopt laat geen acuut betalingsgevaar zien.

· Inzet van personeel is schooljaar 23-24 passend bij de bekostiging die we van het rijk ontvangen.

· De scholen zijn bijna klaar voor het nieuwe schooljaar. Het zal er iets anders uitzien, maar veelal dezelfde leraren en personeelsleden ontvangen dan de kinderen. Iedere school heeft eigen keuzes gemaakt over de inrichting van de school, aantal groepen en communiceert daarover met hun ouders.

· Er is al een tijdje geen vacaturestop meer, sterker nog, er staan vacatures open voor leerkrachten en intern begeleiders;

· De externe inhuur, zzp leerkrachten, is nog steeds gestopt, een uitzondering daar gelaten;

· Er is altijd de mogelijkheid geweest om ziek of tijdelijk afwezig personeel te vervangen, mits er een vervanger was, niet zijnde een ZZP leerkracht.

· Budgetten voor het doen van aanschaf materialen zijn toegekend;

· Budgetten voor scholing van de leerkrachten zijn ook bekend. De directeuren van de stichting overleggen samen welke scholing centraal ingezet kan worden om de kwaliteit van het Vrije school onderwijs hoog te houden;

· Er is een interim-controller gestart die aan de slag is gegaan met de begroting 2024 en de meerjarenbegroting van de Stichting waarmee de continuïteit gewaarborgd wordt.

Kort na de zomer start de nieuwe uitvoerend bestuurder en is de interim-periode voorbij. Fase twee van het herstelplan treedt dan verder in werking: hoe ziet de toekomst van de organisatie eruit? Hoe zijn de ontwikkelscenario’s voor de scholen en welke keuzes moeten er gemaakt worden? Zijn er partijen met wie samenwerking gezocht kan worden? Het beantwoorden van die vragen hebben als doel om ook op de lange termijn goed Vrije School Onderwijs voor de kinderen in Amsterdam en Amstelveen te waarborgen.

De afgelopen periode is er in de Stichting hard gewerkt om in control te komen, maar vooral ook om goed Vrije school Onderwijs te blijven geven aan onze kinderen. Hoewel het spannende tijden zijn geweest voor alle betrokkenen is het fijn dat onze leerkrachten en collega’s op de scholen voor goed Vrije School Onderwijs voor onze kinderen hebben gezorgd.

We realiseren ons dat we er nog niet zijn. Deze stresstest brengt aan het licht dat er verbetering noodzakelijk is. Verbetering in de systemen (adminstratie, werken met sturingsgegevens), in de taken en rollen (wie doet wat bij de Geert Groote Scholen, dit is voorjaar 2022 al gestart) en in de samenwerking. Ook gaat het nog tijd en inzet vergen om alle financiële indicatoren op groen te krijgen.

De onvoldoendes die de stichting op kwaliteit hebben gekregen betreffen het bestuur en niet de scholen. De indicatoren omtrent veiligheid en de opbrengsten zijn op alle scholen als voldoende beoordeeld door de inspectie.

>