Steun de doorstart van Thula!

Robin
Robin

Stichting Geert Groote Scholen doet een aanvraag tot schoolstichting voor Vrijeschool Thula. Hierbij hebben we uw hulp nodig!

Heeft u een kind in de leeftijd 2, 3 of 4? Steun ons dan met een ouderverklaring! Een ouderverklaring is geen aanmelding voor de school, maar een vrijblijvende steunbetuiging. We vragen alle ouders van Amsterdamse vrijescholen om ons te steunen, zodat Thula zelfstandig verder kan groeien onder ons schoolbestuur.

Voor de procedure van schoolstichting zijn 150 ouderverklaringen nodig, die kunnen ingediend worden tot uiterlijk 14 oktober 2021.

Lees meer op de website van Vrijeschool Thula en steun ons vandaag nog!

Waldorf aan de Werf van start!

Interculturele vrijeschool

Stichting Geert Groote Schoolen is verheugd te kunnen starten met een zevende vrijeschool in de regio Amsterdam!

In Amsterdam Noord is sinds 2017 een ouder-initiatiefgroep actief, die wil komen tot de oprichting van een interculturele vrijeschool. De initiatiefgroep met de naam Waldorf aan de Werf (WadW) heeft het bestuur van stichting  Geert Groote Scholen verzocht een school in te richten in Amsterdam Noord voor dit initiatief.

De belangstelling voor dit initiatief is zeer groot. Sinds enkele jaren worden ook veel leerlingen uitgeloot bij Vrijeschool Kairos, eveneens in Amsterdam Noord. Na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat de nieuwe school kan starten als dependance van Vrijeschool Kairos.

Waldorf aan de Werf start per schooljaar 2020/2021, met 2 kleuterklassen en 1 eerste klas. In overleg met Gemeente Amsterdam en de overige schoolbesturen in Amsterdam Noord wordt passende huisvesting gezocht.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website wadw.school, lees de laatste nieuwsbrief en kom naar de informatiebijeenkomst:

 • Datum: 24 maart 2020
 • Inloop: 19:45
 • Aanvang: 20:00
 • Locatie: n.t.b.

Mail naar rsvp@wadw.school om op de hoogte worden gehouden van de informatiebijeenkomst.

Eerste vrijeschool Tienercollege in voorbereiding

De Amsterdamse vrijeschoolbesturen werken samen aan de start van een vrijeschool Tienercollege

Stichting Geert Groote Scholen en Stichting Vrijescholen VO Noord Holland werken samen met Stichting Kairos College aan de realisatie van Kairos Tienercollege per 1 augustus 2020.

Met de start van het Tienercollege komen een aantal (vrijeschool) idealen samen:

 • de doorlopende leerlijn van 0-18 jaar (weer) gestalte te geven. Het streven is de basisschool en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aan te sluiten en soepel in elkaar over te laten gaan, o.a. door uitwisseling van vakdocenten over en weer.
 • latere selectie op niveau. Dat kinderen al op elfde/twaalfde jarige leeftijd een schooltype kiezen vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Op het tienercollege blijven leerlingen langer in een heterogene klas en ontwikkelen zich breed en met elkaar: de school als een mini samenleving.
 • vrijeschoolonderwijs toegankelijk  maken èn houden voor alle geïnteresseerde leerlingen in de regio Amsterdam.

De aanmeldperiode voor leerlingen loopt van 10-02-2020 t/m 23/02/2020. Lees hierover meer op de Kairos College website.

Lees hier het persbericht van Geert Groote College, Vrijeschool Kairos en Stichting Kairos College.

Nieuwjaarslezing Leo Bormans

De Kracht van Geluk – 23 januari 2020

Leo Bormans

Leo Bormans spreekt voor alle ouders en belangstellenden van de Geert Groote Scholen

 • Datum: 23 januari 2020
 • Locatie: Zaal van het Geert Groote College
  Fred Roeskestraat 84 | 1076 ED Amsterdam
 • Zaal open: 19:30
 • Inloop tot 19:50
 • Aanvang: 20:00

Als bestuur en directie van de Geert Groote Scholen willen wij niets liever dan dat de kinderen die aan ons worden toevertrouwd, een gelukkige kindertijd en schooltijd krijgen. Dat is iedere dag hard werken, zowel voor de ouders/verzorgers van de kinderen als voor de leerkrachten en medewerkers.

Dit jaar willen wij ons focussen op het thema Geluk. Het thema is zeer actueel sinds het zijn ingang heeft gevonden in het wetenschappelijk onderzoek. Het geluk van ons Nederlanders wordt op dagelijkse basis wetenschappelijk gevolgd, en er zijn diverse leerstoelen aan gewijd. Het wordt steeds duidelijker dat geluk door ons zelf gecreëerd kan worden.

Spreker Leo Bormans is Distinguished Lecturer in Happiness Economics Research aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als succesvol spreker en adviseur is hij in contact met regeringen, managers, universiteiten, welzijnswerkers, leraren en organisaties over heel de wereld. Leo Bormans ontsluiert het geheim en de kracht van hoop en geluk: in ons eigen leven en voor onze samenleving. Ook in onzekere tijden. Zowel geluk als hoop zijn voor een deel ‘maakbaar’. We kunnen het leren.

Nadat Paul Verhaeghe in 2017 boeiend sprak over het thema Autoriteit, we in 2018 mochten genieten van de passie van Joke Hermsen voor Kairos – De juiste tijd, en Mark Mieras ons in 2019 meenam in de laatste ontwikkelingen in het hersenonderzoek op het gebied van creativiteit, hebben we voor 2020 wederom een gerenommeerd spreker kunnen uitnodigen: Leo Bormans.

Leo Bormans is auteur van de internationale bestsellers The World Book of Happiness, The World Book of Love, The World Book of Hope. Europees Voorzitter Herman Van Rompuy heeft het boek  ‘The World Book of Happiness‘ cadeau gedaan aan alle wereldleiders met de vraag ‘geluk en levenskwaliteit’ ook op de politieke agenda te zetten. In de twee andere delen komen opnieuw telkens 100 professoren uit 50 landen  hun wetenschappelijk onderbouwde ideeën over het onderwerp uiteen zetten. Het eerste hoofdstuk van ‘The World Book of Hope’ is geschreven voor Nobelprijswinnaar Kofi Annan met wie spreker Leo Bormans 1000 jongeren toesprak.

U bent van harte welkom op deze bijzondere gelegenheid!

Namens het bestuur en de directies,
Bart Hurkxkens
Uitvoerend bestuurder Stichting Geert Groote Scholen

Waldorf100 Tijdcapsule

Waldorf100 festival

Terugblik op het Waldorf100 Festival, waar 100 jaar Vrijeschoolonderwijs werd gevierd!

Op 20 september vond in De Fabrique in Utrecht het Nederlandse Waldorf100 Festival plaats, om te vieren dat in 1919 de eerste vrijeschool werd opgericht in Stuttgart. Rudolf Steiner gaf deze school vorm op verzoek van Emil Molt, eigenaar van de Waldorf-Astoria fabriek, om de kinderen van zijn werknemers te onderwijzen. Sindsdien groeit het vrijeschoolonderwijs wereldwijd. Vandaag zijn er over de hele wereld meer dan 1.180 vrijescholen in meer dan 70 landen.

Bekijk de uitgebreide terugblik naar het festival met ruim 3000 bezoekers op de Waldorf100 Tijdcapsule van de Vereniging van Vrijescholen.

Plek voor zij-instroom

Op enkele vrijescholen zijn nog plaatsen in de klassen. Gaat uw kind al naar school en wilt u het graag op één van onze scholen plaatsen? Bezoek dan altijd eerst een informatiebijeenkomst op de school van uw voorkeur. Kijk voor meer info op de betreffende site van de school en/of neem contact op.

Beschikbare plaatsen op de scholen

Informatie ochtenden op de basisscholen

Informatie ochtenden

Overweegt u uw kind te willen aanmelden op één van onze scholen? Kom dan naar een informatieochtend: we vertellen u graag over het vrijeschoolonderwijs en de werkwijze op de school. U krijgt een rondleiding en er is gelegenheid om vragen te stellen.
We adviseren een informatieochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.
De informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders. Gelieve geen kinderen mee te brengen.
Voor de actuele data: zie ook de agenda en de websites van de scholen.

6/11/2019 Landelijke onderwijsstaking

Landelijke onderwijsstaking

Op woensdag 6 november is opnieuw tot een landelijke onderwijsstaking opgeroepen. Al eerder eisten de vakbonden samen met werkgeversorganisaties aanvullende investeringen om een noodpakket mogelijk te maken. Dit noodpakket bevatte onder meer het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs en het mogelijk maken van betere arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten die in relatief moeilijke omstandigheden hun werk doen.

Omdat daar (nog) niets van terecht gekomen is dus nu deze staking.

Vanzelfsprekend ondersteunt de Stichting Geert Groote Scholen deze staking. Al onze scholen hebben te maken met het oplopende lerarentekort. We doen een steeds groter beroep op onze collega’s, zowel leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel als onze schoolleiders. In toenemende mate krijgen hier ook leerlingen en ouders mee te maken.

Net als de voorgaande keren zal de Stichting Geert Groote Scholen tijdens de stakingsdag doorbetalen, om alle collega’s in staat te stellen actie te voeren.

>