Leerkracht(en) onderbouw ( wtf 1)

Leerkracht onderbouw GGS Roeske

Geert Grooteschool Roeske zoekt per 1 augustus 2024 een groepsleerkracht(en) voor 1 WTF 

 

Geert Groote School Roeske is een vrije school dat prachtig gelegen is aan de Amsterdamse Zuidas. 

Het vrijeschoolonderwijs is erop gericht om een brede ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. 

Geert Groote School Roeske staat voor een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. 

Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Verdere belangrijke kenmerken van de vrijeschool zijn: het kleuteronderwijs waarbij spelen centraal staat, de grote aandacht voor de natuur (in de lessen, materialen en seizoensfeesten), ervaringsgerichte lessen en een werkwijze waarbij kinderen op hun eigen manier bepaalde leerstof uitwerken.

We hebben een enthousiast team dat open staat voor groei en ontwikkeling en gaat voor goed kwalitatief onderwijs.

We zoeken een enthousiaste, gedreven en betrokken meester of juf, die:

  • Voldoet aan de bekwaamheidseisen leerkracht primair onderwijs.
  • Kan aansluiten bij ons antroposofisch gedachtegoed.
  • Ervaring heeft als leerkracht.
  • Visie heeft op diversiteit en passend onderwijs en dit kan verbinden met het vrijeschoolonderwijs.
  • Ook kwetsbaar durft te zijn.
  • Een open houding heeft naar kinderen, ouders en collega’s.
  • De kinderen spiegelt en voorleeft in het leren en in het mens-zijn.
  • Nieuwsgierig is en zin heeft in pionieren, onderzoeken én samenwerken.

Lees de hele vacature hier!