Vacature Lid Raad van Toezicht

Stichting Geert Grootescholen is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De stichting GGS heeft een betrokken RvT die
haar toezichthoudende en controlerende taak voor de stichting vervult en het bestuur
gevraagd en ongevraagd advies geven.

Profiel lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied onderwijs

  • Brede en actuele kennis op het terrein van basisonderwijs (bij voorkeur bekend is met het vrijeschoolonderwijs); 
  • Beschikken over bestuurlijke ervaring binnen het onderwijs of een aan het onderwijs verbonden sector; 
  • Bekendheid met landelijke onderwijsontwikkelingen en bij voorkeur bekendheid met de dynamiek van onderwijs in regio Amsterdam.
  • Is sparringpartner kan fungeren op strategische onderwijskundige vraagstukken in het hier en nu en de nabije toekomst.
  • Risico’s en de impact van trends en ontwikkelingen c.q. de veranderingen ziet en adviseert over mogelijke oplossingsrichtingen.

 Voor de volledige vacature tekst klik hier:

Graag reageren voor 14 juni 2024

Bij interesse kunt u contact opnemen met Jochem de Vries, 06-15 00 73 52 of direct uw sollicitatiebrief met CV richten aan: personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl